Co to znamená imise?
Emise neboli množství znečišťujících látek z konkrétního zdroje, který známe (komín rodinného domu nebo teplárny, výfuk mého automobilu) EMISE se měří například i technické kontroly – STK a SME. Imise neboli množství znečišťujících látek v konkrétním místě v konkrétním čase.Emise (z latinského emittere) – zářiče, znečišťovatelé – jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, …), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj. Mohou být přírodního nebo antropogenního původu. Mezi časté emise patří oxidy dusíku a síry.Proti imisím je možné bránit se prostřednictvím žaloby na zdržení se imisí. Osobou oprávněnou podat žalobuje každý vlastník pozemku (soused), který je imisí rušen, přičemž jde o každý pozemek (nikoliv jen přímo přiléhající), na který imise působí.

Jak omezuje vlastnictví sousedské právo : Vlastnické právo lze omezit jen ve veřejném zájmu na základě zákona. Za omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věci vlastníkovi náleží náhrada v plném rozsahu v takové míře, v jaké byl jeho majetek těmito opatřeními dotčen.

Co je to imise

Imise je emise, která se dostala do styku se životním prostředím. Imise se mohou kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic, nebo v potravním řetězci.

Co když Neprojdu emisemi : Co se stane, když neprojdu emisemi Pokud vozidlo neprojde měřením emisí, bude označeno jako technicky nezpůsobilé. Na protokolu o měření emisí bude uvedena závada, která je potřeba opravit. Vozidlo bude muset absolvovat opravu a opakované měření emisí, aby bylo zpětně označeno jako technicky způsobilé.

Každé nové auto musí STK (vyžadovanou kontrolu technického stavu vozidla) absolvovat po 4 letech od jeho uvedení do provozu a potom každé 2 roky. U měření emisí je to podobně – jejich platnost je také 2 roky, a díky tomu je můžete u většiny STK absolvovat společně.

Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Imise se mohou kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci.

Jak se zbavit otravných sousedů

Obtěžování nepříjemným sousedem je možné řešit i s pomocí obecního úřadu nebo policie. Úředníci nebo policisté na základě vaší stížnosti prověří, jestli se sousedé nedopouští přestupku proti občanskému soužití. V případě, že ano, hrozí jim pokuta až do výše 20 000 Kč.Sousedské spory mohou do určité míry řešit místní obecní úřady. Zpravidla ale rozhoduje soud.Co můžu postavit na hranici pozemků Podle druhu zástavby mohou být rodinný dům, garáž a další stavby, které souvisí s užíváním rodinného domu, umístěny až na hranici pozemku. Ve stěně však nesmí být žádná okna ani jiné otvory. Stavební úřad však k udělení výjimky přistoupit nemusí.

Hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku.

Co je potřeba na emise : K provedení měření emisí, pravidelné technické prohlídky či evidenční kontroly je třeba vždy předložit originál technického průkazu (velký TP) a osvědčení o registraci vozidla (malý TP). S vozidlem nemusí přijet majitel, stačí někdo, kdo bude mít výše uvedené doklady.

Kdy se musí měřit emise : Každé nové auto musí STK (vyžadovanou kontrolu technického stavu vozidla) absolvovat po 4 letech od jeho uvedení do provozu a potom každé 2 roky. U měření emisí je to podobně – jejich platnost je také 2 roky, a díky tomu je můžete u většiny STK absolvovat společně.

Kdo musí na emise

Absolvovat technickou prohlídku včetně měření emisí musí všechny osobní vozy po 4 letech od první registrace, a poté v pravidelném intervalu každé dva roky.

Co se stane, když neprojdu emisemi Pokud vozidlo neprojde měřením emisí, bude označeno jako technicky nezpůsobilé. Na protokolu o měření emisí bude uvedena závada, která je potřeba opravit. Vozidlo bude muset absolvovat opravu a opakované měření emisí, aby bylo zpětně označeno jako technicky způsobilé.Své sousedy si nevybíráme. Vztahy s nimi je třeba pěstovat, někdy je vypiplat jako sazeničku ze semínka. Sousedské vztahy potřebují totéž co vztahy partnerské nebo přátelské – pozornost a péči. V nejhorších případech se vyplatí požádat o pomoc například mediátora.

Jak se branit Sikane souseda : "Budete muset přitvrdit (tím nemyslíme pořízení zbrojního průkazu) a obrátit se na advokáta, aby s Vámi sepsal předžalobní výzvu, a pokud to nezabere, podat žalobu. Takové obtěžování Nový občanský zákoník zakazuje a Vy máte právo se u soudu domáhat zákazu takového jednání.