Co umožňuje počítačová síť?
Počítačová síť se skládá z aktivních a pasivních síťových prvků. Mezi pasivní síťové prvky patří kabeláž a konektory. Mezi aktivní síťové prvky patří síťová karta (NIC), switch, router, firewall, apod.Obecně platí, že LAN (Local Area Network) používá bezdrátové WiFi nebo 100/1000Mbps síťový kabel pro komunikaci; MAN používá optický kabel nebo modem 100 Mbit/s; a WAN se liší od komunikace mezi uživateli, obecně používá telefonní linky, vysokorychlostní datové linky, satelity a mikrovlnné trouby.V roce 1969 byla spuštěna první, a to vojenská počítačová síť se jménem ARPANET, která byla zárodkem toho, co dnes chápeme jako Internet. Původně to byla pouze experimentální síť, která měla zajistit propojení radarových stanic USA a ověřit funkčnost systému při využití přepojování paketů.

Co poskytuje Internet : Mezi základní služby Internetu patří:

E-mail – elektronická pošta. Instant messaging – online (přímá, živá) komunikace mezi uživateli. VoIP – telefonování pomocí Internetu. FTP – přenos souborů

Jaké jsou počítačové sítě

lokální sítě – LAN (Local Area Network), metropolitní sítě – MAN (Metropolian Area Network), rozsáhlé sítě – WAN (Wide Area Network), globální sítě – GAN (Global Area Network).

Jaký je význam počítačových sítí : Počítačová síť (anglicky computer network) je v informatice označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tak uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.

LAN je zkratka pro anglický výraz Local Area Network. Do češtiny by se dal tento pojem přeložit jako lokální počítačová síť. Jde tedy o počítačovou síť menšího rozsahu, typicky na jendom konkrétním místě – například ve firmě, ve škole, v hotelu a podobně.

Počítačovou síť můžeme definovat jako skupinu zařízení (zpravidla počítačů, tiskáren, faxů, scannerů apod.) vzájemně propojených tak, aby mohli mezi sebou komunikovat a využívat vzájemně svých prostředků podle předem stanovených pravidel a při vysoké spolehlivosti komunikace.

Co je to počítačová síť

Počítačová síť je telekomunikační spojení umožňující vzájemnou komunikaci a výměnu dat propojených počítačů. Jde o souhrnné označení pro: hardware – tj. síťové prvky, kabely, switche, routery, apod.)Na Internetu existuje řada služeb ( www, e-mail, ftp., skype, ICQ,telnet aj…) stránek . Je to pouze jedna ze služeb Internetu. Internet se nerovná službě www.Usnadňují práci, zrychlují tempo přenosu informací a tím umožňují rychlejší komunikaci. Propojení nejen počítačů, ale i dalších zařízení do počítačových sítí umožňuje jejich vzájemnou komunikaci a výměnu informací. Skrývá to však také některá úskalí jako je například otázka bezpečnosti a ochrany počítačových sítí.

Používá se ke sdílení a výměně data a komunikaci. Ke službám poskytovaným prostřednictvím internetu patří World Wide Web zpřístupňující obsah na webových stránkách, internetové vysílání (streaming, podcasting), sociální sítě, výměna zpráv, e-mail (elektronická pošta) nebo konferenční hovory.

Jaké jsou topologie sítě : Nejčastější topologie jsou sběrnice, kruh, hvězda, strom a páteřní topologie.

Co je počítačová síť a jaké má výhody : Usnadňují práci, zrychlují tempo přenosu informací a tím umožňují rychlejší komunikaci. Propojení nejen počítačů, ale i dalších zařízení do počítačových sítí umožňuje jejich vzájemnou komunikaci a výměnu informací. Skrývá to však také některá úskalí jako je například otázka bezpečnosti a ochrany počítačových sítí.

Co nám umožňuje internet

Používá se ke sdílení a výměně data a komunikaci. Ke službám poskytovaným prostřednictvím internetu patří World Wide Web zpřístupňující obsah na webových stránkách, internetové vysílání (streaming, podcasting), sociální sítě, výměna zpráv, e-mail (elektronická pošta) nebo konferenční hovory.

Internet je zkratka z anglického názvu interconnected networks, což je volně přeloženo jako propojené sítě. Ve své podstatě se jedná o celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých počítače mezi sebou komunikují pomocí určitých pravidel, které jsou normovány rodinou protokolů TCP/IP.Internet je zkratka z anglického názvu interconnected networks, což je volně přeloženo jako propojené sítě. Ve své podstatě se jedná o celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých počítače mezi sebou komunikují pomocí určitých pravidel, které jsou normovány rodinou protokolů TCP/IP.

Jak dělíme počítačové sítě : Rozdělení sítí podle rozlehlosti:

  • Lokální počítačová síť LAN (Local Area Network).
  • Městská počítačová síť MAN (Metropolitan Area Network).
  • Rozlehlá počítačová síť WAN (Wide Area Network).