Co zhorsuje OCD?
Stres zhoršuje OCD symptomy a může přispět k rozvoji OCD. Až 90% pacientů s OCD má aspoň jedno další duševní onemocnění. Nižší věk počátku OCD zvyšuje riziko současné přítomnosti ADHD a úzkostných poruch. Přítomnost deprese zhoršuje příznaky OCD.Základními dvěma postupy v léčbě OCD je kognitivně behaviorální terapie (KBT) a léčba inhibitory vychytávání serotoninu (SRI). U vět- šiny pacientů dojde při použití jedné z těchto intervencí nebo na jejich kombinaci ke zmírnění potíží, ale u 40–60 % pacientů přetrvávají rezi- duální, zneschopňující příznaky (1).Genetika: Osoby s rodinnou historií OCD mají vyšší pravděpodobnost vývoje poruchy. Chemické nerovnováhy v mozku: Nerovnováha neurotransmiterů, zejména serotoninu, může hrát roli v OCD. Stresující životní události: Traumatické nebo stresující události mohou vyvolat symptomy OCD u některých lidí.

Co muze zpusobit OCD : V rámci obsedantně kompulzivní poruchy se může vyskytnout i jev označovaný jako depersonalizace. Člověk má pocit, že je sám sobě cizí. Své vlastní pohyby nevnímá, jako by je vykonával sám, má pocit myšlenkové prázdnoty. Postižený se ve srovnání s minulostí cítí silně změněn a má z toho tísnivý pocit.

Co spouští úzkosti

Úzkosti nepřijdou ze dne na den. Vždy tomu něco předchází. Většinou je to kombinace dlouhodobého stresu, nedostatečného odpočinku a obavy nejrůznějšího typu. Kromě chronického stresu mohou být úzkosti vyvolány dlouhodobým reálným strachem, který doprovází špatný spánek nebo nervozita.

Jak dlouho trva OCD : U nás v průměru trvá 7–15 let od počátku příznaků OCD do doby, než se trpící odhodlá léčit. To většinou znamená, že přichází, až když příznaky již značně blokují jeho normální život, svazují ho v zaměstnání i v rodi- ně.

Pro léčbu obsedantně kompulzivní poruchy se osvědčily selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (někdy se používá zkratka SSRI z anglického výrazu selective serotonin reuptake inhibitors), které se používají rovněž při léčbě deprese. SSRI obnovují rovnováhu neurotransmiterů v mozku.

Mezi hlavní příznaky patří chronický pocit psychické únavy a tělesné nemohoucnosti, přehnaná sebekritika a snížená sebeúcta, podrážděnost, negativismus, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek či přírůstek váhy, poruchy spánku či zkrácený dech.

Jak vypadá záchvat úzkosti

Úzkost je z lékařského (psychiatrického) pohledu složitá kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Často je doprovázena fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi, zkrácené dýchání, chvění rukou. Úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není možné definovat.Myšlenky, představy, nutkavé jevy, popudy k jednání, které jsou vtíravé, automatické, nekontrolovatelné a ovládají mysl pacienta. Pacient se snaží na ně nemyslet, zbavit se jich či nějak vyřešit. Pacient je shledává jako zneklidňující a nechtěné, může také sám cítit, že nějak nedávají smysl.10 konkrétních tipů jak zvládat úzkost

 1. Dělejte opak toho, co vám radí vaše mysl.
 2. Nesnažte se to rychle rozdýchat.
 3. Zapojte na pomoc sílu přírody.
 4. Myslete na fyzickou aktivitu.
 5. Zařaďte do svého života vitamíny.
 6. Omezte sociální sítě
 7. Tvořte.
 8. Naučte se uvolňovat své tělo svalovou relaxací


Pět způsobů, jak zastavit černé myšlenky a dostat je z hlavy

 1. Mluvte o svých problémech. Většina lidí se negativním myšlenkám brání tak, že se snaží na ně nemyslet, nemluvit o nich, nerozebírat je.
 2. Sepište své negativní myšlenky.
 3. Soustřeďte se na to dobré
 4. Rozptylte se něčím.
 5. Praktikujte „mindfulness“

Jak dlouho trva psychické zhrouceni : Příznaky začínající po traumatu mohou trvat od několika týdnů až po několik měsíců. Výjimečně ovšem příznaky traumatu trvají i déle než 6 měsíců. Jedná se o posttraumatickou stresovou poruchu, která vzniká jako odezva na stresovou situaci neobvykle hrozného nebo katastrofického rázu.

Jak uklidnit nervy a psychiku : Osvědčeným, i když ne vždy oblíbeným způsobem, jak se zbavit úzkosti, je pravidelná fyzická aktivita. Důležité je provozovat takovou sportovní aktivitu, která Vás baví. Jen tak u cvičení vydržíte. Pro někoho to mohou být procházky, pro jiného jízda na kole, plávání či tanec.

Co se děje v mozku při úzkosti

Záchvat úzkosti může způsobit, že někdy mozek vyškrtne zrak, nebo jiný smysl, jindy myšlení, paměť nebo dokonce dojde k celkové ztrátě vědomí. Takový extrémní záchvat úzkosti se objeví, pokud mozek hlásí ohrožení smrtí nebo extrémní bolestí včetně bolesti psychické.

Rizikové faktory pro vznik poruch paměti: genetické dispozice. onemocnění srdce a cév. vysoký krevní tlak a hladina cukru, cholesterolu a triglyceridů v krvi.Každodenní pohyb. Fyzické cvičení je jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet optimální funkce mozku. Cvičení zvyšuje průtok krve a dodává kyslík do mozku. Fyzická aktivita je mimořádně důležitá a to obzvlášť tehdy, přežijeme-li stresující den.

Jak si vyčistit hlavu od myšlenek : Víme, jak na to:

 1. Zapomeňte na úkoly a starosti. Pořád si v hlavě přemítáte, co všechno ještě musíte v následujících dnech udělat, stihnout
 2. Přeprogramujte myšlenky. Vydejte se na procházku, na jógu nebo si jděte zaběhat.
 3. Relaxujte. Tělo odpočinek potřebuje.
 4. Zkuste aromaterapii.
 5. Nebojujte se strachem.