Co znamená spustit program jako správce?
1. Přes správce úloh

 1. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Alt + Delete a vyberte možnost „Správce úloh“
 2. Přepněte ve správci na dlaždici „Při spuštění“
 3. V kolonce „Stav“ mohou být dvě možnosti – Povoleno nebo Zakázáno.

Zkuste spustit program jako správce ještě následujícím způsobem, zda se to chová stejně.

 1. Pravý klik na požadovaný program nebo zástupce.
 2. Vlastnosti.
 3. Kompatibilita.
 4. Zaškrtněte Spustit tento program jako správce.
 5. Potvrďte změny.

Pro většinu uživatelů Windows 10 vede standardní cesta přes nabídku Start. Zde můžete kliknout pravým tlačítkem myši na zvolený program, vybrat možnost »Další« a kliknout na položku »Spustit jako správce«.

Jak zapnout správce : CTRL + Shift + ESC

Spustí se Správce úloh.

Jak zakázat spouštění programu při startu

Přejděte na Start > Nastavení > Aplikace > Spuštění. U libovolné aplikace v seznamu vyberte přepínač a nastavte ji na Zapnuto. Pokud chcete změnit upřesňující nastavení této aplikace, vyberte šipku a proveďte požadované změny.

Jak zjistit kdo je správce počítače : Vyberte Start a vyberte Ovládací panely. V okně Ovládací panely vyberte Uživatelské účty a zabezpečení rodiny > Spravovat uživatelské účty. V okně Uživatelské účty vyberte Vlastnosti a kartu Členství ve skupinách. Zajistěte, aby byla vybraná možnost Administrator (nebo Správce).

Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak vyberte Hledat . Nebo pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky a pak vyberte Hledat . Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správu počítače. Ze seznamu výsledků vyberte Správa počítače .

Metoda pomocí okna Spustit

 1. Chcete-li otevřít Správce zařízení, současně stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu R. Tak otevřete okno Spustit (obrázek 1). Obrázek 1.
 2. Zadejte: devmgmt. msc .
 3. Klikněte na OK nebo stiskněte Enter.
 4. Otevře se Správce zařízení (viz obrázek 2) Obrázek 2.

Co je to správce

Správce je obecné označení jak pro společenskou funkci nebo pro konkrétního člověka či skupinu osob (společenskou instituci), která něco konkrétního spravuje (stará se, pečuje, udržuje apod.).

 1. V nabídce Start vyberte Nastavení > aplikace > výchozí aplikace.
 2. Vyberte výchozí možnost, kterou chcete nastavit, a pak zvolte příslušnou aplikaci. Nové aplikace můžete také získat v Microsoft Storu.
 3. Možná budete chtít, .

Přejděte na Start > Nastavení > Aplikace > Spuštění. vedle přepínače Zapnout/vypnout pro aplikaci.

Pokud potřebujete odebrat účet z počítače, postupujte takto: Vyberte Start > Nastavení > Účty > Přístup do práce nebo do školy . Vyberte účet, který chcete odebrat, a pak vyberte Odpojit. Výběrem možnosti Ano akci potvrďte.

Kde najdu Správce zařízení : Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak v nabídce vyberte Správce zařízení.

Co se děje po spuštění počítače : Po zapnutí počítače projde pevně naprogramovanou cestou do CPU elektrický signál a vynuluje obsah jejich vnitřních paměťových registrů. Jeden z registrů CPU, kterému říkáme programový čítač, je tímto signálem nastaven na určitou hodnotu. V případě počítačů AT a novějších je to hodnota F000h.

Kde najdu Správce zařízení Android

Klepněte na Nastavení . Klepněte na Zabezpečení . Klepněte na Správci zařízení . Vyberte Správce zařízení Android .

Metoda pomocí okna Spustit

 1. Chcete-li otevřít Správce zařízení, současně stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu R. Tak otevřete okno Spustit (obrázek 1). Obrázek 1.
 2. Zadejte: devmgmt. msc .
 3. Klikněte na OK nebo stiskněte Enter.
 4. Otevře se Správce zařízení (viz obrázek 2) Obrázek 2.

Pokud Chrome nastavíte jako výchozí prohlížeč, odkazy, na které kliknete, se budou automaticky otevírat v Chromu, kdykoli to bude možné. V některých zemích můžete být vyzváni k výběru výchozího prohlížeče. Výchozí prohlížeč můžete kdykoli změnit.

Co znamená vychozi aplikace : Výchozí program je program, který systém Windows používá k otevření příslušného typu souboru, jako je například hudba, film, fotografie nebo webová stránka. V počítači může být například nainstalováno více programů pro úpravy fotografií.