Jak casto se doleva chladici kapalina?
V jeho motorové části najdete obvykle „baňatou” nádobku s barevnou tekutinou, se šroubovacím víkem a měrkou s maximálním a minimálním doporučeným množstvím. Hladina chladící kapaliny by se měla pohybovat nejlépe mezi těmito dvěma ryskami. Hladina pod ryskou minima a nad nebo zároveň maxima se nedoporučuje.Co se stane, když smícháte typy nemrznoucích směsí

Kombinace nekompatibilních chladicích kapalin může vést ke zvýšené oxidaci v chladiči a poškození chladicího systému vozidla, což může mít za následek potenciální poškození.Pravidelná kontrola

Obecně by se měla úroveň chladicí kapaliny kontrolovat v nějakém pravidelném intervalu, stačí jednou měsíčně.

Jak správně dolít chladící kapalinu : Dolijte chladicí kapalinu stejné barvy, jako už vidíte v nádržce. Opatrně dolijte chladicí kapalinu do nádržky tak, aby její hladina nepřesáhla rysku s maximální hladinou. Přelití chladicí kapaliny by mohlo způsobit přetlakování motoru. Po doplnění kapaliny do chladiče pevně uzavřete nádržku a ujistěte se, že těsní.

Jak často doplnit chladící kapalinu

Výměnu chladicí kapaliny je třeba provádět jednou za tři roky u starších kapalin G11 a jednou za pět u kapalin novějších. Interval doporučený výrobcem vašeho auta byste měli najít v manuálu. Pokud tam žádný nenajdete, případně se dočtete, že není nutné kapalinu měnit, platí výše popsaný interval 3 nebo 5 let.

Co se stane kdyz pojedu bez chladici kapaliny : Důležité je jedno. S řešením problému neotálejte. Nedostatek chladicí kapaliny v motoru způsobuje jeho přehřátí. Tím riskujete poškození hlavy válců, zkroucení hlavy motoru nebo roztavené písty.

Dále lze říci, že se dá jet i bez chladicí kapaliny. Je však třeba nevytáčet motor, pokud to jde tak nechat volnoběh a stále kontrolovat teplotu. Pár jednotek, při chladném počasí i pár nižších desítek kilometrů je teoreticky možné ujet.

Jak zjistit, zda uniká chladicí kapalina

  1. Kaluže barevné tekutiny pod vaším autem.
  2. Sladký zápach ve vozidle nebo v jeho okolí.
  3. Konzistentně nízká hladina nemrznoucí směsi.

Proč ubývá chladicí kapalina

Běžné Příčiny Úniku Chladící Kapaliny

Poškozené hadice a těsnění: Hadice a těsnění se mohou opotřebovávat, praskat nebo oslabovat, což může vést k únikům. Praskliny v chladiči: Chladiče mohou být poškozeny kvůli korozi nebo nárazům.Za problémem nejčastěji stojí prasklá hadice. Tu odhalíte pohledem směrem k podvozku. Jestliže se pod autem nachází mokrý flek, máte jasno. Pozvolný únik kapaliny z chladicího systému – začíná to snadno přehlédnutelnou loužičkou, končí každodenním doléváním kapaliny.Výsledky jsou překvapivé. Především to, že po standardním vypuštění oleje po odšroubování zátky auto ujelo 100 km bez jakýchkoli příznaků závady motoru.

Po doplnění chladicí kapaliny je důležité provést kontrolu na případné úniky. Zkontrolujte, zda není pod vozidlem žádná skvrna nebo stopy kapaliny. Při další jízdě pozorujte teplotní ukazatel na palubní desce. Správná hladina chladicí kapaliny by měla udržovat motor v optimální teplotě.

Jak poznat že motor Tlakuje do vody : Pokud by to tlakovalo do vody, tak je to vidět zespodu pod vyrovnávací nádobkou, tamtudy je vyveden přepad od víčka ven, poznáš to krásně, když hned po zastavení, když je systém pod tlakem, povolíš trošku to víčko, až uslyšíš únik tlaku a zespodu ti uystříkne trošku vody, to je to místo vyůstění přepadu.

Co se stane s autem bez chladici kapaliny : Nedostatek chladicí kapaliny v motoru způsobuje jeho přehřátí. Tím riskujete poškození hlavy válců, zkroucení hlavy motoru nebo roztavené písty. Zanedbání relativně levné údržby s sebou tak přináší drahé problémy.

Jak často se doleva olej do auta

Kontrolu množství motorové oleje provádějte ideálně:

  1. alespoň jednou měsíčně (nejdéle jednou za čtvrt roku);
  2. nebo po ujetí cca 1 000 km, pokud to nastane dříve.


Postup měření by měl být každému dobře známý – měrka se vysune, otře, zasune zpátky a po opětovném vytažení se z ní vyčte, kolik je v motoru oleje. Každá měrka má dvě značky, označující minimální a maximální množství. Cokoliv mezi těmito měrkami je v pořádku.Nádobku neotevírejte, když je motor zahřátý na provozní teplotu, ani bezprostředně po dojezdu. Kapalina by mohla vystříknout a popálit vás. Při dolévání chladicí kapaliny byste vždy měli použít ten typ, který už v potrubí je, některé jsou ale vzájemně kompatibilní. To si raději ověřte v pokynech výrobce.

Jak poznám že je špatná vodní pumpa : Mezi typické příznaky poruchy vodní pumpy patří:

  • únik chladicí kapaliny.
  • kolísání teploty chladicí kapaliny.
  • hluk přicházející z okolí pumpy.