Jak daleko háky na okap?
Délku střechy v metrech vynásobte potřebným spádem na jeden metr. Dejte si pozor na to, jestli budete okap spádovat pouze jedním směrem, nebo od jeho středu ke krajům. Připravte si odpovídající počet háků. U plastových okapů umisťujete háky 40–50 cm od sebe, jinak by hrozilo prohnutí žlabu a zadržování vody.Základním pravidlem je, že střecha musí přesahovat do třetiny průměru okapu. Výškový rozdíl mezi prodloužením střechy a návalkou (okrasným ukončením) okapu pak musí být nula až dva centimetry. To změříme pomocí přiložení latě, která bude představovat prodloužení střechy.Nejdříve je potřeba spojované konce okapu obrousit a odmastit, aby k sobě dobře přilnuly. Pak do žlabu naneste asi 5 cm od kraje proužek tmelu a přitiskněte druhou část. Žlaby by se měly překrývat asi o 10 cm. Nýtování – slepené spoje upevněte nýty v materiálu a barvě odpovídajícím vašemu okapovému systému.

Jak Uriznout okap : Úplně nejjednodušší způsob je řezat okapy obyčejnou pilkou na železo. Musí mít ostrý plát, který před řezem namažeme olejem – ostří plátku tak vydrží v kondici mnohem déle. Jinak s pilkou pracujeme tak, jako bychom řezali obyčejný plech. Není na tom nic těžkého.

Jak odvést vodu z okapu

Značně elegantnějším a praktičtějším řešením je proto využití klapek nebo sběračů. Klapka se instaluje do stávajícího okapového svodu, těsně nad úroveň horního okraje sběrné nádoby. Výklopná odbočka se při dešti vyklopí ven ze svodové roury, ta se uzavře a voda je vedena do sudu či jiné nádoby.

Jak spravne udělat okap : Při montáži začínáme umístěním okapových háků. Jejich správným upevněním dosáhneme požadovaného spádování. V případě použití horních okapových háků budeme muset nejprve vysekat drážky v místech jejich uchycení a správně háky naohýbat. Drážka umožňuje zapuštění žlabového háku – to aby se zde nenadzdvihovala krytina.

Minimální normový sklon žlabu je 0,5 % (tzn. 5 mm na 1 m délky) Přední okraj žlabu se umísťuje o cca. 10 mm níže pro případ ucpání a přetečení

Montáž okapových svodů

V případě potřeby umístěte mezi klasické svodové trubky ještě sběrač dešťové vody, a to stejně snadným způsobem – zasunutím do sebe. Svody se připevňují po nejvíce 2 metrech odpovídajícími objímkami (objímky na pozinkované okapy a objímky na hliníkové okapy) pomocí hmoždinek a trnu do zdi domu.

Jak se měří okapový žlab

Průměr žlabu se měří od zadní stěny okapu k přední návalce, přičemž samotná návalka se nezapočítává. Na obrázku vidíte návalku vpravo – jedná se o okrasné ukončení žlabu, které zároveň slouží ke zpevnění žlabu a k uchycení do háků.Jak napojit okap na nádrž Do nádrží svedete vodu přímo z okapového svodu nebo využijete výklopného odvaděče vody. Montuje se jako „mezikus“ na svislý svod a přesměrovává proud vody dál do potrubí (stačí standardní kanalizační potrubí).Preferovaným řešením je vsak dešťové vody vody přímo na pozemku. Pokud to není možné, můžete srážkovou vodu vypouštět do oddělené dešťové kanalizace, která není zakončena centrální čistírnou odpadních vod.

Pro správnou funkci odvodnění jsou beze sporu nejdůležitější žlabové háky, které určují sklon žlabu, tím i celkovou rychlost odtoku vody a zároveň celý okapový systém nesou. V zásadě se rozlišují 2 typy háků, a to žlabový hák horní a žlabový hák čelní.

Jak daleko svod od fasady : Jak namontovat okapy

  1. správný sklon okapového žlabu (jako minimum norma udává 5 mm na 1 m délky),
  2. rozmístění svodů (jeden svod na max. 10 – 12 m délky žlabu).

Jak velký žlab : Jak vybrat velikost okapu

Plocha střechy do 25 m2 Žlab, okap ø 80 mm (r. š. 200 mm) se svodem 60 mm
Plocha střechy do 40 m2 Žlab, okap ø 100 mm (r. š. 250 mm) se svodem 80 mm
Plocha střechy do 90 m2 Žlab, okap ø 125 mm (r. š. 280 mm) se svodem 80 mm
Plocha střechy do 150 m2 Žlab, okap ø 125 mm (r. š. 280 mm) se svodem 100 mm

Jak svést vodu z okapů do nádrže

Značně elegantnějším a praktičtějším řešením je proto využití klapek nebo sběračů. Klapka se instaluje do stávajícího okapového svodu, těsně nad úroveň horního okraje sběrné nádoby. Výklopná odbočka se při dešti vyklopí ven ze svodové roury, ta se uzavře a voda je vedena do sudu či jiné nádoby.

Doporučený objem nádrže pro jednu osobu na tři týdny je 1 m³, z čehož plyne, že čtyřčlenné rodině bude stačit nádrž o objemu 4 m³. Jestliže ale chcete akumulovanou vodu používat k zálivce zahrady, pak musíte výsledný objem navýšit o 1 m³ na každých 100 m² zalévané plochy.Pokud vám podzemní ani nadzemní zásobník nevyhovuje, můžete svést dešťovku do jezírka, odkud se tzv. utrácí výparem, nebo přímo do kanalizace. Další možností představuje přímé vsakování do půdy. K tomu je ale zapotřebí vhodné podloží, aby nedošlo k podmáčení, a instalace vsakovacího systému.

Jak filtrovat vodu z okapů : Filtrujte listy uprostřed okapu

Filtrovat musíte přímo ve válci pomocí sběrače dešťové vody. Připevňuje se tedy přímo ke svodu. Kolektor regendieb Pro oddělí odumřelé listí, aby spadlo na dno okapu a sbíralo dešťovou vodu. Tato voda je přesměrována do vaší horní nádrže.