Jaký je největší kraj?
Jeho rozloha (3 314 km²) zabírá 4,25 % území Česka. Karlovarský kraj je rozlohou třetí nejmenší kraj hned po Praze a Libereckém kraji. Na počet obyvatel je Karlovarský kraj nejmenším krajem Česka, žije zde přibližně 294 tisíc obyvatel.Česká republika se dělí na 14 samosprávných krajů (vč. Hlavního města Praha) a 6 253 obcí (tzv. obec 1. stupně) včetně 4 jim na roveň postavených vojenských újezdů.14 krajů: – Hlavní město Praha, – Středočeský kraj, – Jihočeský kraj, – Plzeňský kraj, – Karlovarský kraj, – Ústecký kraj, – Liberecký kraj, – Královéhradecký kraj, – Pardubický kraj, – Kraj Vysočina, – Jihomoravský kraj, – Zlínský kraj, – Olomoucký kraj, – Moravskoslezský kraj.

Kolik obyvatel mají kraje : Srovnání kraje s Českou republikou

Základní geografické údaje krajů k 1. 1. 2022
Česká republika / Kraje Rozloha v km2 Počet obyvatel
Středočeský kraj 11 928,5 1 386 824
Jihočeský kraj 10 058,0 637 047
Plzeňský kraj 7 649,0 578 707

Který kraj je nejchudší

Každý odhadne, že nejbohatším regionem s nejvyššími mzdami je Praha, ale že nejchudší je Karlovarský kraj, to už tolik lidí neví. Ani to, že jeho obyvatelé pobírají v průměru o jedenáct tisíc korun nižší mzdu než Pražané!

Jaké je nejmenší město v Česku : Nejlidnatějším městem Česka byla ke konci roku 2021 s 1,28 milionem obyvatel Praha, naopak nejmenší populaci, pouhých 77 osob, měla krušnohorská Přebuz. Největší absolutní přírůstek obyvatel zaznamenalo loni hlavní město, k nejvyššímu úbytku pak došlo v Ostravě.

Kraj je územní jednotka menší než stát (případně země) a obvykle větší než okres.

Od roku 1994 se počet obcí ustálil a v současné době se pohybuje kolem čísla 6 250. Ve srovnání s většinou ostatních evropských zemí je u nás velice nízký průměrný počet obyvatel na jednu obec (1 632).

Kolik je v Česku krajských měst

V roce 2021 žilo ve všech 13 krajských městech celkem přes 2 927 000 obyvatel, tedy asi 27,3 % obyvatel České republiky. Proti roku 2017 je to nárůst o více než 55 000 obyvatel. Ve srovnání s rokem 2020 se počet obyvatel zvýšil ve čtyřech krajských městech – v Praze, Brně, Plzni a Pardubicích.Základní definici obce obsahuje zákon o obcích: „Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. “ V lednu 2022 se v Česku nacházelo 6254 obcí a 4 vojenské újezdy, které jsou v některých případech (např.V průměru nejvíce obyvatel na čtverečním kilometru žije v Praze (2 502 obyv./km2), Havířově (2 447) a Teplicích (2 119). Husté osídlení se týká i všech krajských měst. Po zmíněné Praze dosahují nejvyšších hodnot České Budějovice, Brno a Ostrava. Nejnižší hodnoty náleží Jihlavě, Zlínu a Karlovým Varům.

Nejlidnatější zemí Evropy je Německo s 82,3 mil. obyvatel (nepočítáme-li Rusko, které ovšem leží také částečně v Asii), nejméně lidí žije na Islandu, zhruba 311 tisíc obyvatel. Česká republika patří spolu s Belgií, Portugalskem a Maďarskem k zemím, na jejichž území žije zhruba 10 mil. obyvatel.

Který kraj je nejlepší : Ze všech 14 krajů ČR se Královéhradecký kraj ve srovnávacím výzkumu Místo pro život 2023 umístil na druhém místě. V hodnocení podle dat kraj bodoval napříč kategoriemi.

Který kraj má největší rozlohu : Středočeský kraj je samosprávný celek České republiky ve středních Čechách, který je co do územní rozlohy i počtu obyvatel největším českým krajem.

Jak se nazývá 12 největší město ČR

Seznam

# Město Počet obyvatel
10 Ústí nad Labem 91 963
11 Zlín 74 191
12 Havířov 70 245
13 Kladno 68 436


Obvody okresů i po roce 2003, kdy byly okresní úřady zrušeny, zůstaly zachovány pro potřeby policie, archivů, úřadů práce atd. Dále se využívají jako statistická jednotka, někdy i jako rozlišovací údaj k názvu obce a některých nestátních organizací, protože název každého okresu je jedinečný v rámci celé republiky.Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel je největším krajem České republiky. Jeho rozloha k 31. 12.

Kolik je vesnic ČR : Toto je seznam obcí v Česku podle krajů a okresů. V lednu 2023 se v Česku nacházelo 6254 obcí a 4 vojenské újezdy.