Co je monokulární vidění?
Monokulární dalekohledy, zkráceně monokuláry, označují kompaktní (kapesní) dalekohledy uzpůsobené k pozorování jedním okem. Díky malým rozměrům jsou vhodné pro každodenní aktivity v přírodě, turistiku, pozorování zvířat, hmyzu, ptáků či sledování sportovních utkání.Binokulární vidění je vidění oběma očima zároveň. Binokulární vidění je přirozené u každého člověka, jehož oči a nervový systém se správně vyvinuly. Obě oči pracují společně, obrazy ze zorného pole pravého i levého oka se spojují v jeden trojrozměrný obraz.Prostorové vidění je nejvyšší stupeň binokulárního vidění, které je umožněno překrytím zorných polí obou očí, které jinak zabírají odlišnou oblast. Při zaostření pohledu na bod se oči natočí tak, aby se jejich zorné osy v tomto bodě protínaly. Obraz předmětu se pak promítne do identického místa obou sítnic.

Co je noční vidění : Noční vidění pracuje se zbytkovým světlem, které se následně komplikovaných elektrochemickým procesem mění na světlo, které je viditelné v okuláru. V případě nedostatku zbytkového světla se používají IR lampy různého výkonu a vlnové délky. V naší nabídce najdete klasické noční vidění

Co jsou monokulární vodítka

Monokulární vodítka: (vodítka jednoho oka)

Objekty za fixačním bodem se pohybují zdánlivě ve stejném směru. Bližší předměty se také pohybují rychleji, než-li předměty vzdálené.

Co je monokulární dalekohled : Mokulární dalekohledy jsou malé kapesní dalekohledy určené pro pozorování jedním okem. Oproti jejich binokulárním kolegům s podobným přibližováním mají tu výhodu, že jsou kompaktnější, lehčí a praktičtější.

Stereoskopie je technologie, která umožňuje prostorový zrakový vjem vyvolaný dvourozměrnou předlohou např. pomocí stereoskopických brýlí.

Pojem znamená vidění periférií, tedy toho, co zasahuje na samý okraj našeho zorného pole. Díky němu můžeme tak zahlédnout to, co není přímo před námi.

Co to je tunelové vidění

Tunelové vidění se vyznačuje tím, že člověk redukovaně vnímá okraje zorného pole a zvýšeně se soustředí na parciální podněty. Osobně si pamatuji, že vždy, když jsem takto rychle jel, tak jsem se snažil dívat co možná nejdál na silnici před sebe, abych v případě nebezpečí měl dostatek času reagovat.JAK FUNGUJÍ BRÝLE PRO NOČNÍ VIDĚNÍ

Jedinečné polykarbonátová skla snižují sílu odlesku od sněhu, vody nebo sílu světel od protijedoucích aut. Také poskytují 100% ochranu proti UV záření a blokuje odlesky, zvyšuje kontrast a jasnost a splňuje světelné standardy pro bezpečnější ostřejší vidění v noci.Noktovizor se skládá z fotonásobiče, kde se zbytkové světlo složené z fotonů přeměňuje na elektrony. Ty jsou následně elektrochemickým procesem znásobeny a směřují na fosforové stínítko. Uživatel následně v hledáčku vidí monochromatický obraz, který je typický svou zelenou barvou.

Druhy vnímání:

vnímání formy (úzké, široké, ploché, oblé.) Při vnímání tvaru se uplatňuje zrak a hmat (pohyby očí, a hmatová zkušenost). Vnímání velikosti je zabezpečeno zrakem a hmatem. Velikost předmětů je odvozována podle velikosti jejich obrazu na sítnici s pomocí předchozí zkušenosti.

Co je to vjem : Vjem je výsledek vnímání (percepce), patří mezi kognitivní psychické procesy. Je to celistvý smyslový odraz jevu či předmětu ve vědomí jedince, spojení mezi lidským vědomím a objektivním materiálním světem. Na rozdíl od počitků vjem vyžaduje předchozí zkušenost, která umožní lidskému mozku rozpoznat, o co se jedná.

Co znamená u dalekohledu 10×50 : Všechny dalekohledy mají označení "číslo x číslo", například 10×50 nebo 8×42. První číslo je přiblížení a druhé číslo je průměr objektivu. Přiblížení 10x nám zobrazí pozorovaný objektiv 10x blíž, to znamená, že věž od nás vzdálenou 1000m, budeme přes dalekohled vidět jako ze vzdálenosti 100m.

Jak vybrat ornitologický dalekohled

Na pozorování ptactva je vhodný binokulární dalekohled, tedy dalekohled, který má dva tubusy a sledujeme jím objekt oběma očima najednou. Každý dalekohled je charakterizován kombinací dvou čísel, např. 7×50 nebo 8×25. První číslo znamená velikost zvětšení, druhé nás informuje o průměru čočky objektivu.

Příčinou zrakové diplopie může být např. intoxikace alkoholem, otřes mozku, úrazy hlavy nebo pouhá únava okohybných svalů. Může být rovněž vyvolána některými antiepileptiky (účinné látky fenytoin, zonisamid) antikonvulsivy (lamotrigin), hypnotiky (Zolpidem), dále ketaminem a dextrometorfanem.Prostor, který je vidět při pohledu přímo před sebe tvoří zorné pole. Předmět, na který je fixován pohled se zobrazuje ve žluté skvrně – je to centrální vidění. Vidění mimo oblast žluté skvrny se nazývá periferní vidění.

Co je centrální vidění : Zorné pole dělíme na centrální a periferní. Centrální zorné pole je významné pro ostré a barevné vidění. Z převážné části je tvořeno čípky, které jsou nezbytné pro barevné vidění. Nachází se zde žlutá skvrna, místo s největší koncentrací čípků a nejostřejším viděním.