Jaký je rozdíl mezi sci-fi a fantasy?
Fantasy literatura

Pro umělecký žánr fantasy je typické užití magie a jiných nadpřirozených prvků (bájné bytosti, bohové, mimozemské technologie, nebo nadměrně inteligentně vyvinuté, extrémně silné bytosti, často se vzezřením a chováním atypickým pro lidi).Vědeckofantastický žánr nebo též sci-fi a SF (zkratky anglického science fiction) je umělecký žánr (především literární, filmový, herní či výtvarný), vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů anebo dosud neznámých forem života v díle.Žánr vědecko-fantastické literatury vytváří umělecká díla, jejichž děj je smyšlený, vědecky fantaskní a často se odehrává ve vesmíru nebo v budoucnosti. Vznik tohoto žánru vychází z pohádek, legend a eposů. Blízko má také k fantasy.

Kdy vzniklo sci-fi : Za první náznak SF bývá považován Frankenstein Mary Shelleyové. Frankenstein vyšel v roce 1818 a je to asi vůbec poprvé, kdy si někdo uvědomil, nebo spíš vytušil, obrovské možnosti vědy a nebezpečí jejího zneužití.

Jak poznat fantasy

Fantasy jsou charakterizovány imaginárními a nerealistickými prvky. Fantazie obvykle zahrnují nadpřirozené síly, jako magické a magické bytosti. Příběhy o fantasy často obsahují prvky středověku, jako jsou hrady, rytíři, králové, kouzelné meče a odkazy na starověké kouzla.

Co znamená žánr fikce : Literární fikce či pouze fikce je pojem popisující smyšlenost nebo imaginárnost světů, událostí a osob zobrazovaných v literárním díle nebo, ve smyslu užívaném zejména v anglosaském prostředí a v literární vědě, tato literární vyprávění samotná.

Literární fikce či pouze fikce je pojem popisující smyšlenost nebo imaginárnost světů, událostí a osob zobrazovaných v literárním díle nebo, ve smyslu užívaném zejména v anglosaském prostředí a v literární vědě, tato literární vyprávění samotná.

Literatura faktu (neboli non-fiction) je způsob literárního zpracování užívaný při literární tvorbě na zpracování událostí dějinných i současných a vědeckých materiálů. Do vývoje literatury se hlavně dostala po 2. světové válce, kdy se měnily estetické normy.

Co je to Fantastika

Fantastika je souhrnné označení pro umělecká díla, která se vymykají jednoznačným snahám o realismus a mimezi (nápodobu reality, „aktuálního světa“) a dávají prostor imaginaci a spekulaci. Díla řadící se k fantastice vznikají v literatuře, filmu, videohrách, výtvarném umění a v dalších uměleckých směrech.Pohádka je drobný epický žánr, který patří k nejstarším žánrům lidové slovesnosti. Epikou rozumíme text založený na příběhu.Tolkien je nikoliv nadarmo považován za pravého otce žánru fantasy. Jako první vytvořil ucelený obraz všech různých mytologických postav a hlavně ras jako jsou například elfové, enti, hobiti a trpaslíci.

Francouzský spisovatel Jules Verne je považovaný za zakladatele vědeckofantastické literatury. V dílech jako Dvacet tisíc mil pod mořem předpověděl řadu vynálezů techniky.

Kolik slov by měl mít román : Na rozdíl od ostatních důležitých epických žánrů moderní literatury, povídky a novely, bývá román velmi dlouhý, uvádí se běžný rozsah od 50 000 slov (200 stran) až po vícesvazková díla (například trilogie).

Jak poznat novelu : Novela je epický žánr kratšího nebo středního rozsahu, podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustředí na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh.

Co to jsou novely

definice pojmu z našeho literárního slovníku. Novela je epický žánr kratšího nebo středního rozsahu, podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustředí na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh.

LITERÁRNÍ SMĚRY

  • Renesance a humanismus (14.-17. století)
  • Baroko (2. pol. století – 80. léta 18.
  • Klasicismus (2. pol. století– 18. století)
  • Osvícenství (18. století)
  • Preromantismus (od pol. století)
  • Národní obrození (70. léta 18. století – 50.
  • Romantismus (1. pol. století)
  • Realismus a naturalismus (2. pol. století)

Pro aplikaci fikce doručení je bezpředmětné, zda se adresát v době plynutí úložní doby na místě doručení zdržoval, 3 či nikoli. Nezastiženému adresátovi začne v souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správního řádu plynout desetidenní lhůta k jejímu převzetí.

Co to je novela : Novela je epický žánr kratšího nebo středního rozsahu, podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustředí na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh.