Jak komunikovat s ČSSZ?
800 050 248. V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte: variabilní symbol organizace, za kterou podáváte, registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.Námitky lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. přímo u ČSSZ, nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).Klientské centrum ústředí ČSSZ

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon 800 050 248

Jak se dovolat na PSSZ : Prosíme, abyste využili naší e-mailové schránky [email protected]. Do zprávy uveďte váš telefonní kontakt a stručný popis vašeho problému. Operátor Call centra vás bude v nejbližším termínu kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

Kam volat ohledně invalidního důchodu

Námitky lze podat přímo u ČSSZ nebo prostřednictvím kterékoliv OSSZ. Z podání musí být patrné, které rozhodnutí účastník řízení napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. Občan může v rámci řízení o námitkách požadovat i přezkoumání zdravotního stavu. V tom případě je vhodné doložit nové lékařské zprávy.

Kdy chodí peníze z nemocenské : Výplata dávky

Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se podle zákona o nemocenském pojištění vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly OSSZ doručeny všechny potřebné a správně vyplněné doklady pro nárok na výplatu dávky.

V sekci ​Kontaktní osoba ​vyplníte své ​Jméno a příjmení​, Telefon ​a volitelně E-mail​. Následně vyberte způsob, jakým vám má být potvrzení bezdlužnosti doručeno: ​doručení na uvedenou poštovní adresu, doručení do datové schránky nebo osobní převzetí​.

Pokud chcete napsat dopis se stížností, je důležité, aby byl stručný a jasný. Začněte tím, že vysvětlíte, co se stalo, včetně toho, kdy, kde a jak se to stalo. Poté popište, jak problém ovlivnil vás nebo vaši firmu, a vysvětlete, jak byste chtěli problém vyřešit. Stížnostní dopisy lze zasílat e-mailem nebo poštou.

Co dělat když nemám odpracováno 35 let

Pokud vám do celkového počtu 35 odpracovaných let chybí byť jen několik dní, nemáte na důchod nárok. Z pohledu zákona se má za to, že jste odpracovali pouze 34 let. V takovém případě je nejlepším řešením pracovat o něco déle, abyste počet odpracovaných let zaokrouhlili a dosáhli zákonem požadované doby.Člověk, který nikdy nepracoval, nemá nárok na starobní dů[email protected]

Informace vám sdělíme taktéž na bezplatné lince 800 77 99 00.

Ten doznal jistého navýšení, a proto základní výměra invalidního důchodu pro rok 2024 tedy činila 4 400 Kč. Stanovena je i minimální výše procentní výměry, která musí dosáhnout alespoň 770 Kč za měsíc. Minimální invalidní důchod, který je možné v roce 2024 obdržet, je 5 170 Kč.

Co patří do invalidity 1 stupně : Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti občana (pokles o 35 % až 49 % znamená invaliditu prvního stupně, o 50 % až o 69 % invaliditu druhého stupně a o 70 % a více pak invaliditu třetího stupně).

Jak je to s lístkem na peníze : Lístek na peníze není ve skutečnosti žádný lístek na žádné peníze. Jedná se o Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (nebo karantény). Zákon vyžaduje vystavení tohoto potvrzení ke 14.

Kdy je lepší ukončit nemocenskou v pátek nebo v neděli

Za neomezený pohyb, který získáte pátečním ukončením neschopnosti, totiž tvrdě zaplatíte. Člověk, který bere například 15 000 hrubého, stoná od pondělí a nechá si nemoc ukončit v pátek, dostane vyplacenou nemocenskou ve výši 938 korun. Když mu neschopenka skončí v neděli, bude to o hodně víc – 1546 korun.

Odpověď: Vydání potvrzení o bezdlužnosti je zpoplatněno podle položky 1 bod 2 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“) správním poplatkem ve výši 100 Kč.K čemu potvrzení o bezdlužnosti slouží

  1. finanční úřad,
  2. celní úřad,
  3. Úřad práce,
  4. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ),
  5. Všeobecná zdravotní pojišťovna,
  6. registry dlužníků (např. SOLUS).

Co musí obsahovat stížnost : Stížnost by měla být co nejkonkrétnější a měla by obsahovat všechna známá fakta. Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.