Jaký má být sklon okapu?
Spád plastového okapu by měl být minimálně 2 mm na metr. Spád kovového okapu by měl být minimálně 5 mm na metr.Průměr žlabu se měří od zadní stěny okapu k přední návalce, přičemž samotná návalka se nezapočítává. Na obrázku vidíte návalku vpravo – jedná se o okrasné ukončení žlabu, které zároveň slouží ke zpevnění žlabu a k uchycení do háků.Máme několik možností: spoje okapových systémů se provádí buďto letováním z obou stran, nebo letováním a nýtováním, nebo nýtováním a lepením. V současnosti jsou k dispozici navíc i okapové systémy, kde nemusíme nic pájet, lepit, ani nýtovat, ale díly spojíme pomocí speciálních spojek.

Jak Uriznout okap : Pokud je potřeba žlaby krátit, použijte kotouč na řezání tenkého plechu, pilku na železo nebo nůžky na plech. V žádném případě na krácení lakovaných materiálů nepoužívejte flexu! Při řezu totiž vznikají vysoké teploty, které spálí protikorozní ochranu plechu. Řez je pak zakalený a roztřepený a dochází brzy ke korozi.

Jaký sklon odpadu

Ať už odvádíte dešťovou nebo splaškovou vodu, snažte se docílit sklon cca 3-5 % (tj. 3-5 cm na 1 m délky). Norma sice pro dešťovou vodu stanovuje 1 %, ale toho může být v praxi poměrně problematické docílit.

Jaký spád odpadu : Norma uvádí minimální sklon 1 %, tj. sklon 1 cm na 1 m délky KG potrubí, avšak toto bývá v praxi velmi těžko dosažitelné. Proto doporučujeme sklon 3-5 %, tj. 3-5 cm na 1 m délky KG potrubí.

V případě potřeby umístěte mezi klasické svodové trubky ještě sběrač dešťové vody, a to stejně snadným způsobem – zasunutím do sebe. Svody se připevňují po nejvíce 2 metrech odpovídajícími objímkami (objímky na pozinkované okapy a objímky na hliníkové okapy) pomocí hmoždinek a trnu do zdi domu.

Jednoduše vložíte okapový žlab do žlabových háků a lehkým stlačením ho upevníte. Okapové žlaby se lepí speciálním lepidlem, zaručujícím jednoduché, rychlé a trvale odolné spojení. Lepidlo může být použito i za vlhkého počasí a dokonce i při mírných mrazech – a přesto vytvoří pevný a voděnepropustný spoj.

Jak zalepit díru v okapu

Využijte kvalitní a odolné vodotěsné nátěry na okapy určené k aplikaci štětcem nebo ve spreji. Flexibilní těsnící nátěr lze aplikovat na netěsnící a děravé okapy, potrubí, střechy, oplechování, PVC, beton nebo zdivo. Nátěry a nástřiky na opravy okapů se pro lepší výsledek mohou kombinovat s formovatelnými nosnými pásy.Jak vybrat šířku okapu

Odvodňovaná plocha střechy Rozvinutá šířka žlabu Odpovídající průměr žlabu
do 50 m² 250 mm 100 mm
do 75 m² 280 mm 125 mm
do 100 m² 333 mm 150 mm
do 150 m² 400 mm 200 mm

Zachytávání dešťové vody z okapů pomocí klapek

Klapky lze jednoduše namontovat do stávajících svodů těsně nad úroveň hrany sběrné nádoby. Fungují na jednoduchém principu: Vyklopí se ven ze svodové roury, ta se tím uzavře a veškerá voda pak stéká do sudu. V případě naplnění klapku vrátíte do svislé polohy.

Kanalizační vyhledávací sonda poslouží dobře i při vyhledání určitého místa v kanalizaci které je potřeba přesně určit aby se opravilo pouze přesné místo závady a nemusela se vykopat celá trasa kanalizace. Kanalizační kamera ukáže co je v potrubí za problém, trasovací zařízení ukáže místo kde kanalizaci vykopat.

Proč smrdí odpad : Zapáchající odpad může mít několik příčin. Nejčastější je špatně provedená nebo narušená pachová uzávěra či rozkládající se zbytky jídla. A často se na zápachu odrazí i lajdácky odvedená práce instalatérů. Zápach z odpadů dokáže znepříjemnit život.

Jak vypočítat sklon potrubí : Spád je poměr převýšení potrubí k vodorovné délce potrubí. Pokud je na stavbě k dispozici 1000 mm dlouhá vodováha a převýšení činí 50 mm, pak je spád potrubí 50/1000 = 0,05 x 100 = 5 %. Když je možnost zjišťování spádu pouze krátkou vodováhou o délce 500 mm, pak se musí spád spočítat s ohledem na tuto délku vodováhy.

Jak se spojuji plastove okapy

Jednoduše vložíte okapový žlab do žlabových háků a lehkým stlačením ho upevníte. Okapové žlaby se lepí speciálním lepidlem, zaručujícím jednoduché, rychlé a trvale odolné spojení. Lepidlo může být použito i za vlhkého počasí a dokonce i při mírných mrazech – a přesto vytvoří pevný a voděnepropustný spoj.

Pozinkované žlaby se spojí přiložením-doražením k sobě. Může mezi nimi zůstat mezera max. 3mm, která umožní částečnou dilataci spoje. Následně se přiložené žlaby zajistí spojkou.Montáž zahájíme instalací krajních háků tak, aby spád na 10 m okapového žlabu činil alespoň 2 cm. Mezi těmito háky napneme provázek a podle něj instalujeme ostatní háky. Poté do háků umístíme jednotlivé žlaby. Předem je vhodné nanést na styčné plochy mazivo na bázi mýdla, čímž je usnadněna dilatace.

Jak daleko okap od střechy : Základním pravidlem je, že střecha musí přesahovat do třetiny průměru okapu. Výškový rozdíl mezi prodloužením střechy a návalkou (okrasným ukončením) okapu pak musí být nula až dva centimetry. To změříme pomocí přiložení latě, která bude představovat prodloužení střechy.