Jak muze vzniknout OCD?
Mechanismus vzniku OCD zatím nebyl jednoznačně objasněn. Na vzniku této duševní poruchy se pravděpodobně podílejí jak neurobiologické faktory, tak prožitky z dřívějška. K předpokládaným neurobiologickým příčinám patří například nerovnováha neurotransmiterů v mozku, genetické faktory nebo změny ve funkci mozku.Stres zhoršuje OCD symptomy a může přispět k rozvoji OCD. Až 90% pacientů s OCD má aspoň jedno další duševní onemocnění. Nižší věk počátku OCD zvyšuje riziko současné přítomnosti ADHD a úzkostných poruch. Přítomnost deprese zhoršuje příznaky OCD.Obsese (z lat. ob-sessio, posedlost) je v psychologii označení pro vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Může se objevit po celé řadě „spouštěcích podnětů“, např.: při podání ruky s cizí osobou, po zamčení bytu apod.

Jak zjistit že mám OCD : Jak poznám, že mám OCD Obsese: Myšlenky, představy, nutkavé jevy, popudy k jednání, které jsou vtíravé, automatické, nekontrolovatelné a ovládají mysl pacienta. Pacient se snaží na ně nemyslet, zbavit se jich či nějak vyřešit.

Jak dlouho trva OCD

U nás v průměru trvá 7–15 let od počátku příznaků OCD do doby, než se trpící odhodlá léčit. To většinou znamená, že přichází, až když příznaky již značně blokují jeho normální život, svazují ho v zaměstnání i v rodi- ně.

Jak vypada OCD : OCD je porucha charakterizovaná intruzivními myšlenkami (obsese) a opakujícími se rituály nebo kompulzemi, které jsou prováděny k redukci úzkosti. Tito lidé mohou prožívat velký stres, pokud nemohou splnit své rituály.

Úzkosti nepřijdou ze dne na den. Vždy tomu něco předchází. Většinou je to kombinace dlouhodobého stresu, nedostatečného odpočinku a obavy nejrůznějšího typu. Kromě chronického stresu mohou být úzkosti vyvolány dlouhodobým reálným strachem, který doprovází špatný spánek nebo nervozita.

K léčbě se ve většině případů používá kombinace medikamentózní léčby a psychoterapie. Další možností je léčba u klinického psychologa. Pokud má porucha obzvláště těžký průběh, může být nutná i hospitalizace nebo rehabilitace.

Jak se vyléčit z OCD

Základními dvěma postupy v léčbě OCD je kognitivně behaviorální terapie (KBT) a léčba inhibitory vychytávání serotoninu (SRI). U vět- šiny pacientů dojde při použití jedné z těchto intervencí nebo na jejich kombinaci ke zmírnění potíží, ale u 40–60 % pacientů přetrvávají rezi- duální, zneschopňující příznaky (1).Život člověka s OCD neovlivňují jen kompulze, ale i předcházení kontaktu se spouštěči. Protože je nemoc velmi vysilující, snaží se nemocný dříve či později chránit se před obsesemi tím, že se spouštěčům snaží úplně vyhnout. Toto vyhýbavé chování ho z jeho pohledu chrání, prakticky ho však udržuje v nemoci.Obsesí rozumíme nechtěné, vtíravé, opakující se myšlenky, které se znovu a znovu vnucují do mysli člověka. Přesto, že se nejčastěji skloňuje slovní spojení obsedantní myšlenky, mohou to být také různé představy, obrazy nebo přesvědčení. Objevují se proti vlastní vůli.

Mezi hlavní příznaky patří chronický pocit psychické únavy a tělesné nemohoucnosti, přehnaná sebekritika a snížená sebeúcta, podrážděnost, negativismus, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek či přírůstek váhy, poruchy spánku či zkrácený dech.

Jak dopadne Neléčená deprese : Deprese patří mezi běžná onemocnění duševního zdraví dnešní populace. Odborníci nyní zjistili, že neléčené letité depresivní stavy mohou vést k neurodegenerativním zánětům mozku. Důkazy poukazují na trvalé biologické změny u lidí, kteří trpí depresí více než deset let.

Co spouští depresi : Jaké jsou příčiny deprese Příčiny deprese nejsou doposud uspokojivě objasněny. Známe pouze některé rizikové faktory, které se na vzniku depresí mohou podílet. Patří zde např.: biologická zátěž (porod, léčba steroidy), genetické dispozice, psychologická zátěž (ztráta zaměstnání, partnera) nebo určité vývojové momenty.

Jak se zbavit myšlenek na smrt

Pět způsobů, jak zastavit černé myšlenky a dostat je z hlavy

 1. Mluvte o svých problémech. Většina lidí se negativním myšlenkám brání tak, že se snaží na ně nemyslet, nemluvit o nich, nerozebírat je.
 2. Sepište své negativní myšlenky.
 3. Soustřeďte se na to dobré
 4. Rozptylte se něčím.
 5. Praktikujte „mindfulness“


Příznaky, které psychické vyčerpání provází

Nejčastějšími příznaky jsou pak bolest hlavy, kloubů a svalů, poruchy spánku, neustávající únava, špatná paměť a deprese. U nemocného je snížena aktivita, nemá o nic zájem a vše se jeví jako nemožné.Nejčastější příznaky úzkosti:

 1. Trvalý strach a obavy z budoucnosti.
 2. Svalové napětí.
 3. Tlak na hrudi.
 4. Podrážděnost.
 5. Pocity, že se nemůžete dostatečně nadechnout.
 6. Trávicí problémy – zácpa, průjem.
 7. Potíže se soustředěním.
 8. Bolesti hlavy.

Co se děje v mozku při depresí : Pokud člověk trpí depresí, může docházet ke změnám metabolismu v mozku – vzniká zde nerovnováha přenašečů (neurotransmiterů) serotoninu, noradrenalinu a/nebo dopaminu. U depresivních onemocnění, která jsou střídavě spojená s chorobně dobrou náladou (mánií), dochází v mozkovém metabolismu k jiným změnám.