Jak nahradit slovo informace?

říct
1. povědět , sdělit ( fakta ), vyslovit , pronést , vyjádřit ( názor ), ( kniž .) pravit
2. sdělit ( pohledem ), naznačit , prozradit ( tvář pocity )
3. vyjádřit se k čemu , myslet si co
4. nařídit ( udělat ), poručit , přikázat , rozkázat , uložit

synonyma

 • potíž, nesnáz, svízel, těžkost, trable, komplikace.
 • úloha.
pokud spoj. podř.
1. jestliže , – li , kdyby
3. co se týče
4. co
5. ( až ) kam

Jak nahradit slovo nebo : Všechny čtyři tvary – neb, nebo, neboti, neboť – měly ve staré češtině platnost příčinné spojky. Postupně se tvary nebo a neboť významově odlišily, ale zkrácenou, knižní podobu neb můžeme použít pro obě slova.

Jak jinak říct má

Měl námitky. = Namítal. Policie už ho má. = Policie ho už dopadla/chytila.

Co to je ukájet : význam. tišení touhy, pudu, chtíče, nutkání apod.

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.

slovo "bohužel" je příslovce, patří k mnoha složeným slovům, kde první část tvoří bohu-. Příslovce "bohužel" vyjadřuje lítost, politování mluvčího. Místo "bohužel" můžeme říci "na neštěstí".

Jak nahradit slovo mít

synonyma

 • vlastnit.
 • čítat, zahrnovat.
 • pociťovat, zakoušet.
 • být někomu kolik; (expresivně, zhruběle) smrdět tady už (jak dlouho)
 • pojmout; dostat; (vulgárně) ošukat, oprcat.

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.synonyma

 • vlastnit.
 • čítat, zahrnovat.
 • pociťovat, zakoušet.
 • být někomu kolik; (expresivně, zhruběle) smrdět tady už (jak dlouho)
 • pojmout; dostat; (vulgárně) ošukat, oprcat.


synonyma

 • jaký
 • jenž, (knižně, zastarale) an.

Co znamená ukájet se : Znásilněním se rozumí čin, kdy pachatel donutí oběť násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy k pohlavnímu styku, nebo k takovému činu zneužije bezbrannosti oběti. Za pohlavní styk se považuje jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby (stejného nebo jiného pohlaví).

Co znamená ukojit : ukojit – Slovník současné češtiny | Nechybujte | Lingea s.r.o. uspokojit , utišit potřebu , touhu ap . Ukojil si své zvrhlé choutky na nevinné dívce .

Jak nahradit slovo člověk

synonyma

 • osoba.
 • lidstvo, člověk rozumný
 • ty (často ale vyjádřené jen slovesným tvarem), my, se, jeden.


„Když“ vyjadřuje podmínku. Jako synonymum můžeme použít jestli(že) / kdyby.Právní věta: Pohlavním stykem je jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby, ať stejného či odlišného pohlaví. Jde o široký pojem, který zahrnuje jednání vyvolaná pohlavním pudem, jejichž podstatou je fyzický kontakt s druhou osobou, tj. dotyk, který směřuje k ukojení sexuálního nutkání.

Co je slovo ukájet : význam. tišení touhy, pudu, chtíče, nutkání apod.