Jak napojit svod okapů?
Zachytávání dešťové vody z okapů pomocí klapek

Klapky lze jednoduše namontovat do stávajících svodů těsně nad úroveň hrany sběrné nádoby. Fungují na jednoduchém principu: Vyklopí se ven ze svodové roury, ta se tím uzavře a veškerá voda pak stéká do sudu. V případě naplnění klapku vrátíte do svislé polohy.Jak vybrat šířku okapu

Plocha celková střechy Průměr svodu Počet svodů
0 – 100 m² 80 mm 2
100 – 200 m² 100 mm 3
200 – 300 m² 100 mm 5
300 – 400 m² 100 mm 6

Pozinkované žlaby se spojí přiložením-doražením k sobě. Může mezi nimi zůstat mezera max. 3mm, která umožní částečnou dilataci spoje. Následně se přiložené žlaby zajistí spojkou.

Čím řezat okapy : Pokud je potřeba žlaby krátit, použijte kotouč na řezání tenkého plechu, pilku na železo nebo nůžky na plech. V žádném případě na krácení lakovaných materiálů nepoužívejte flexu! Při řezu totiž vznikají vysoké teploty, které spálí protikorozní ochranu plechu. Řez je pak zakalený a roztřepený a dochází brzy ke korozi.

Jak zachytit vodu z okapů

Značně elegantnějším a praktičtějším řešením je proto využití klapek nebo sběračů. Klapka se instaluje do stávajícího okapového svodu, těsně nad úroveň horního okraje sběrné nádoby. Výklopná odbočka se při dešti vyklopí ven ze svodové roury, ta se uzavře a voda je vedena do sudu či jiné nádoby.

Jak napojit okap na nádrž : Jak napojit okap na nádrž Do nádrží svedete vodu přímo z okapového svodu nebo využijete výklopného odvaděče vody. Montuje se jako „mezikus“ na svislý svod a přesměrovává proud vody dál do potrubí (stačí standardní kanalizační potrubí).

Máme několik možností: spoje okapových systémů se provádí buďto letováním z obou stran, nebo letováním a nýtováním, nebo nýtováním a lepením. V současnosti jsou k dispozici navíc i okapové systémy, kde nemusíme nic pájet, lepit, ani nýtovat, ale díly spojíme pomocí speciálních spojek.

Kolik potřebuje dům svodů Obecné pravidlo pro rodinné domy platí minimálně jeden svod na každých 15 m obvodu domu. To znamená, že menší rodinný dům 9 x 8 potřebuje minimálně 3 svody. Svody je třeba umístit rovnoměrně s ohledem na stavební prvky domu okna, pergoly apod.

Jak napojit okapový svod

Máme několik možností: spoje okapových systémů se provádí buďto letováním z obou stran, nebo letováním a nýtováním, nebo nýtováním a lepením. V současnosti jsou k dispozici navíc i okapové systémy, kde nemusíme nic pájet, lepit, ani nýtovat, ale díly spojíme pomocí speciálních spojek.na očištěný pozinkovaný plech je vhodná velmi kvalitní jednovrstvá barva s 2810 hostagrund na pozink, která vykazuje dobrou přilnavost i k novému, nezoxidovanému pozinku a dobře odolává povětrnostním vlivům.Jednoduše vložíte okapový žlab do žlabových háků a lehkým stlačením ho upevníte. Okapové žlaby se lepí speciálním lepidlem, zaručujícím jednoduché, rychlé a trvale odolné spojení. Lepidlo může být použito i za vlhkého počasí a dokonce i při mírných mrazech – a přesto vytvoří pevný a voděnepropustný spoj.

Napojení nádrže IBC na svod – přepad 50mm. Jedná se o sestavu HTEA odpadní trubky 110mm x 50mm s odbočkou 67° (odbočka slouží jako přepad v případě naplnění nádrže), gumové těsnící manžety a víka na IBC nádrž (vnitřní závit 155mm) s průchodem. Celá sestava se našroubuje na IBC nádrž a snadno se propojí s okapem.

Jak svést vodu z okapů do nádrže : Značně elegantnějším a praktičtějším řešením je proto využití klapek nebo sběračů. Klapka se instaluje do stávajícího okapového svodu, těsně nad úroveň horního okraje sběrné nádoby. Výklopná odbočka se při dešti vyklopí ven ze svodové roury, ta se uzavře a voda je vedena do sudu či jiné nádoby.

Jak daleko okap od střechy : Základním pravidlem je, že střecha musí přesahovat do třetiny průměru okapu. Výškový rozdíl mezi prodloužením střechy a návalkou (okrasným ukončením) okapu pak musí být nula až dva centimetry. To změříme pomocí přiložení latě, která bude představovat prodloužení střechy.

Čím natřít starší pozinkovaný plech

Vhodnými nátěrovými hmotami na pozinkovaný plech jsou jednovrstvé barvy S2810 Hostagrund 2v1 na pozink (velmi kvalitní), S2141 Fest-B nebo základní barva S2003 Formex + vrchní email U2029 Industrol profi, S2014 Industrol na konstrukce a pod.

Před aplikací je nutno nejprve povrch odmastit, umýt vodou se saponátem, TECHNICKÝM LIHEM, ŘEDIDLEM C 6000 nebo ACETONEM a podobně.Máme několik možností: spoje okapových systémů se provádí buďto letováním z obou stran, nebo letováním a nýtováním, nebo nýtováním a lepením. V současnosti jsou k dispozici navíc i okapové systémy, kde nemusíme nic pájet, lepit, ani nýtovat, ale díly spojíme pomocí speciálních spojek.

Jak namontovat okapový svod : V případě potřeby umístěte mezi klasické svodové trubky ještě sběrač dešťové vody, a to stejně snadným způsobem – zasunutím do sebe. Svody se připevňují po nejvíce 2 metrech odpovídajícími objímkami (objímky na pozinkované okapy a objímky na hliníkové okapy) pomocí hmoždinek a trnu do zdi domu.