Jak nastavit rychlost tisku?
V LCD Menu jděte do Nastaveni – Teplota a zvyšte teplotu trysky na 260 °C pro PLA nebo 280 °C pro PETG/ABS.Nejsnáze to můžete provést během tiskového procesu otočením ovládacího tlačítka proti směru hodinových ručiček. Otáčením po směru hodinových ručiček tisk opět zrychlíte. Doporučujeme snížit rychlost na 75 % pro první tři vrstvy, pak ji vrátit zpět na původní hodnotu.Pokud je podložka příliš hladká, nedokáže správně držet tiskový materiál. Naopak, pokud je podložka příliš hrubá, může dojít k nesprávnému přilnutí tisknutého filamentu. Je důležité zvolit podložku, která je přizpůsobená vašemu konkrétnímu filamentu.

Jak zrychlit tisk : Je-li tisk přes kabel výrazně rychlejší, budete se muset při tisku se svým počítačem či telefonem přiblížit k zařízení. Často pomůže odstranit zdroje rušení, kterými mohou být například jiné elektrospotřebiče v okolí tiskárny. Rychlost tisku ovlivňuje řada faktorů.

Na jakou teplotu tisknout PLA

PLA se obvykle tiskne při teplotách mezi 190 a 220°C. Přesná teplota závisí na konkrétní značce filamentu a na Vaší tiskárně. Teplota podložky by měla být nastavena na 50-60°C pro lepší přilnavost.

Jak nastavit kvalitu tisku : Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)

  1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
  2. Vyberte požadovanou kvalitu tisku.
  3. Nastavení kvality tisku a metody vyjádření polotónů
  4. Dokončete nastavení

Pokud již v náhledu zjistíte, že vaše rychlost je omezena v MVS, můžete zkusit zvýšit teplotu trysky a tím i trochu zvýšit MVS. Možná je ale lepší jednoduše snížit výšku vrstvy. Získáte tím i detailnější tisk bez prodloužení doby tisku, protože tiskárna bude moci tisknout rychleji.

Doba tisku bude také záviset na velikosti a materiálu součástky. Ve většině případů bude tisk připraven k použití do 2–24 hodin od tisku.

Jak zabránit Stringování

Kontrola teploty trysky: Vysoká teplota trysky může způsobit stringování. Zkuste snížit teplotu o 5-10 °C a zkontrolujte, zda se stringování zredukovalo. Výměna filamentu Zkuste vyměnit cívku filamentu, která způsobuje stringování. Filament mohl zvlhnout, což často způsobuje zvýšené stringování.PLA se obvykle tiskne při teplotách mezi 190 a 220°C. Přesná teplota závisí na konkrétní značce filamentu a na Vaší tiskárně. Teplota podložky by měla být nastavena na 50-60°C pro lepší přilnavost.Přidání tiskárny nebo skeneru do Windows

  1. Vyberte spustit > Nastavení > Bluetooth & zařízení > tiskárny & skenery .
  2. Vedle možnosti Přidat tiskárnu nebo skener vyberte Přidat zařízení.
  3. Počkejte, až najde blízké tiskárny, vyhledejte tiskárnu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.


Pokud již v náhledu zjistíte, že vaše rychlost je omezena v MVS, můžete zkusit zvýšit teplotu trysky a tím i trochu zvýšit MVS. Možná je ale lepší jednoduše snížit výšku vrstvy. Získáte tím i detailnější tisk bez prodloužení doby tisku, protože tiskárna bude moci tisknout rychleji.

Kolik stupnu vydrzi pět :

PLA PET-G
Teplota trysky 180 – 230 °C 220 – 260 °C
Teplota podložky 20 – 60 °C 60 – 90 °C
Tisková podložka Nepovinná Doporučuje se
Komora při tisku Nepovinná Nepovinná

Kolik DPI pro kvalitní tisk : Jaké DPI zvolit pro fotky a dokumenty

tisk běžných dokumentů ve formě textu – postačí 300 DPI, tisk dokumentů, které obsahují grafy, nákresy či jiné jednoduché kreativy – alespoň 600 DPI, tisk fotografií – ideálně 4 800 x 1 200 DPI či více (nižší hodnota by pak měla být minimálně 1200 DPI).

Co je 300 DPI

V souvislosti s tiskem často narazíte na zkratku DPI. Pochází z angličtiny, kde zastupuje spojení slov dots per inch, česky body na palec. Údaj uvádí počet obrazových bodů, pixelů, které se vejdou na jeden palec (1 palec = 2,54 cm). Hodnota 300 DPI tedy říká, že na délce 2,54 cm najdete 300 bodů.

Doplňkové parametry

Kategorie: tiskové struny, 1,75 PETG, 1,75 mm PETG, Zobrazit další kategorie
Doporučená teplota tisku: 230–240 °C
Doporučená teplota podložky: 70–80 °C
Doporučená rychlost tisku: 30–50 mm/s
Doporučené chlazení ventilátorem: slabé (pro kvalitnější povrch) / žádné (pro vyšší pevnost)

Nejdůležitější nastavení 3D tiskárny

V případě chyb ve výsledku tisku je vhodné ji snížit na 75 %. Podložka 3D tisku musí být čistá a nemastná. Některé typy filamentů potřebují speciální úpravu povrchu (například nanesení vrstvy lepidla). Určuje se teplota materiálu a nahřátí tiskové podložky.

Co způsobuje Stringování : Pokud tisknete dlouhou dobu z jednoho typu filamentu, jako je například PET-G, může filament na trysce vytvořit tenkou vrstvu. To může způsobit stringování, které vypadá jako chlupy přichycené k povrchu tisku.