Jak nastavit tiskárnu na novou wi fi?
Zkontrolujte připojení, a ujistěte se, že je tiskárna i zařízení využívaly stejnou síť. Počítač nebo mobilní zařízení: Otevřete seznam dostupných sítí a ujistěte se, že je připojena ke správné síti. Tiskárna: Zkontrolujte kontrolku bezdrátové sítě na ovládacím panelu. Pokud je modromodrá, je tiskárna připojena.Vyberte možnost Rozšířená nastavení. Vyberte položku Wi-Fi Direct. Vyberte název zařízení tiskárny a poté se k ní připojte pomocí připojení Wi-Fi Direct. Na ovládacím panelu tiskárny povolte následujícím způsobem žádost opřipojení zchytrého zařízení.Nainstalujte do notebooku potřebné ovladače a software. Připojte tiskárnu do zásuvky. Zapněte tiskárnu hlavním tlačítkem a v nastavení aktivujte WiFi. Připojte se k domácí síti (k routeru) pomocí hesla nebo přes párovací tlačítko WPS.

Jak sdílet tiskárnu přes Wi-Fi : Sdílení tiskárny pomocí Nastavení

Vyberte Vlastnosti tiskárny, potom zvolte kartu Sdílení. Na kartě Sdílení zaškrtněte políčko Sdílet tuto tiskárnu. Pokud chcete, upravte název sdílení tiskárny. Tento název se bude používat při připojení k tiskárně ze sekundárního počítače.

Jak připojit tiskárnu přes WPS

Připojení tiskárny HP pomocí funkce Wi-Fi Protected Setup (WPS)

 1. Umístěte tiskárnu a počítač nebo mobilní zařízení do blízkosti směrovače Wi-Fi.
 2. Přepněte tiskárnu do režimu připojení WPS.
 3. Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na směrovači po dobu tří až pěti sekund, nebo dokud nebude proces napojování zahájen.

Jak zmenit Wi-Fi na tiskárně Canon : Povolením nastavení bezdrátové sítě LAN tiskárny změňte nastavení v části Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN).

 1. Spusťte nástroj IJ Network Tool.
 2. V nabídce Tiskárny: (Printers:) vyberte tiskárnu.
 3. Klepněte na tlačítko Konfigurace…
 4. Klepněte na tlačítko Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN).
 5. Nastavení změňte nebo potvrďte.

Na vašem zařízení vyhledejte dostupné Wi-Fi sítě, zvolte tu s názvem vaší tiskárny a připojte s k ní. (Pokud jste povolili zabezpečení, heslo funkce wireless direct zobrazíte na displeji tiskárny pod položkou Zobrazit heslo.)

Vyberte volbu Wi-Fi Setup (Nastavení Wi-Fi). Klepněte na / , a potom na Nastavení. Vyberte volbu Nastavení Wi-Fi Direct a potom volbu Nastavení připojení. Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny a potom stiskněte tlačítko Proceed (Pokračovat) nebo OK.

Jak zmenit WiFi na tiskárně Canon

Povolením nastavení bezdrátové sítě LAN tiskárny změňte nastavení v části Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN).

 1. Spusťte nástroj IJ Network Tool.
 2. V nabídce Tiskárny: (Printers:) vyberte tiskárnu.
 3. Klepněte na tlačítko Konfigurace…
 4. Klepněte na tlačítko Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN).
 5. Nastavení změňte nebo potvrďte.

Vyberte volbu Wi-Fi Setup (Nastavení Wi-Fi). Klepněte na / , a potom na Nastavení. Vyberte volbu Nastavení Wi-Fi Direct a potom volbu Nastavení připojení. Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny a potom stiskněte tlačítko Proceed (Pokračovat) nebo OK.Pomocí Průvodce instalací bezdrátové sítě z ovládacího panelu tiskárny připojte tiskárnu k síti Wi-Fi.

 1. Umístěte tiskárnu do blízkosti směrovače Wi-Fi.
 2. Otevřete nabídku nastavení, síť nebo bezdrátové připojení a vyberte Průvodce instalací bezdrátové sítě.
 3. Vyberte název sítě a poté zadejte heslo pro dokončení připojení.


Zjištění kódu WPS PIN

Jakmile se na počítači zobrazí výzva k zadání kódu PIN WPS, vyhledejte kód PIN na ovládacím panelu tiskárny nebo na informačním listu vytištěném při nastavení.

Jak restartovat tiskárnu Canon Pixma : Postup pro resetování tiskárny Canon

 1. zapněte tiskárnu.
 2. stiskněte a držte tlačítko "RESET" na tiskárně
 3. při stisknutí tlačítka "RESET" stiskněte a podržte tlačítko "COLOR START"
 4. počkejte 5 sekund.
 5. uvolnětě tlačítko "COLOR START" a pak uvolněte tlačítko "RESET"
 6. vyčkejte, tiskárna se začne sama konfigurovat.

Jak připojit tiskárnu Canon 3600 přes WiFi : Stiskněte tlačítko Wi-Fi a podržte je stisknuté, dokud kontrolka ZAPNOUT (ON) nezabliká. Stiskněte postupně tlačítka Barevný (Color), Černý (Black) a nakonec Wi-Fi. Kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat a začne svítit, rozsvítí se kontrolka Wi-Fi a bezdrátová síť LAN bude k dispozici.

Kde je uloženo heslo na Wi-Fi

Když heslo najdete, můžete ho na jiném počítači nebo zařízení použít k připojení ke stejné síti Wi-Fi. Uděláte to tak, že vyberete tlačítko Start a pak vyberete Nastavení > Network & internet > Vlastnosti > Zobrazit klíč zabezpečení Wi-Fi.

Na vašem zařízení vyhledejte dostupné Wi-Fi sítě, zvolte tu s názvem vaší tiskárny a připojte s k ní. (Pokud jste povolili zabezpečení, heslo funkce wireless direct zobrazíte na displeji tiskárny pod položkou Zobrazit heslo.)Připojte kabel LAN k portu LAN na zadní straně tiskárny. Připojte kabel LAN k aktivnímu portu LAN v síti. Zapněte tiskárnu. Nainstalujte a spusťte program P-touch Editor a vytvořte a vytiskněte štítky.

Jak nainstalovat tiskárnu Epson bez CD : Stačí vložit disk USB nebo paměťovou kartu do tiskárny a pomocí aplikace iPrint můžete prohlížet fotografie a přenést je do svého zařízení. Soubory můžete také přenést opačným směrem ze svého mobilního zařízení.