Jak připojit HP tiskárnu k nové wifi?
Krok za krokem

 1. tiskárna se nejprve připojí přes USB k počítači nebo notebooku.
 2. nainstalují se ovladače.
 3. při instalaci se vás to zeptá, zda chcete USB nebo WiFi připojení
 4. při volbě WiFi připojení začne tiskárna hledat WiFi a vypíše seznam.
 5. pak stačí najít svůj router, zadat heslo.

Zkontrolujte připojení, a ujistěte se, že je tiskárna i zařízení využívaly stejnou síť. Počítač nebo mobilní zařízení: Otevřete seznam dostupných sítí a ujistěte se, že je připojena ke správné síti. Tiskárna: Zkontrolujte kontrolku bezdrátové sítě na ovládacím panelu. Pokud je modromodrá, je tiskárna připojena.Vyberte položku Wi-Fi Direct. Vyberte název zařízení tiskárny a poté se k ní připojte pomocí připojení Wi-Fi Direct. Na ovládacím panelu tiskárny povolte následujícím způsobem žádost opřipojení zchytrého zařízení. Připojte chytré zařízení pomocí pokynů ve zprávě na ovládacím panelu tiskárny.

Jak připojit tiskárnu přes WPS : Připojení tiskárny HP pomocí funkce Wi-Fi Protected Setup (WPS)

 1. Umístěte tiskárnu a počítač nebo mobilní zařízení do blízkosti směrovače Wi-Fi.
 2. Přepněte tiskárnu do režimu připojení WPS.
 3. Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na směrovači po dobu tří až pěti sekund, nebo dokud nebude proces napojování zahájen.

Jak sdílet tiskárnu přes Wi-Fi

Sdílení tiskárny pomocí Nastavení

Vyberte Vlastnosti tiskárny, potom zvolte kartu Sdílení. Na kartě Sdílení zaškrtněte políčko Sdílet tuto tiskárnu. Pokud chcete, upravte název sdílení tiskárny. Tento název se bude používat při připojení k tiskárně ze sekundárního počítače.

Jak dát tiskárnu do režimu online : Stačí postupně kliknout v počítači na Start > Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery. Potom vyberete tiskárnu a kliknete na položku Otevřít front. V části Tiskárna se podíváte, zda není vybraná položka Použít tiskárnu v režimu offline. Pokud je tato možnost vybraná, zrušte ji.

Stav „Offline“ obvykle označuje, že počítač nemůže komunikovat s tiskárnou, protože je vypnutá, je odpojen kabel USB nebo je v tiskárně zapnutý režim Používat tiskárnu offline. Může také docházet k následujícím stavům: Tiskárna se zasekne nebo zamrzne.

Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost [Nastavení]. Vyberte [Síť] → [Wi-Fi Direct] → [Zap]. Vyberte možnost [Nastavení Wi-Fi Direct]. Zvolte název televizoru zobrazený na obrazovce televizoru se zařízením Wi-Fi Direct.

Jak zjistit heslo WiFi tiskárny

Na vašem zařízení vyhledejte dostupné Wi-Fi sítě, zvolte tu s názvem vaší tiskárny a připojte s k ní. (Pokud jste povolili zabezpečení, heslo funkce wireless direct zobrazíte na displeji tiskárny pod položkou Zobrazit heslo.)Zjištění kódu WPS PIN

Jakmile se na počítači zobrazí výzva k zadání kódu PIN WPS, vyhledejte kód PIN na ovládacím panelu tiskárny nebo na informačním listu vytištěném při nastavení.To tlacitko najdete na domacim wifi routeru zezadu. Tim ze to tlacitko v danou chvili stisknete, dojde ke sparovani tiskarny s wifi a Vy budete moci tisknout.

Nepřipojujte tiskárnu k rozbočovači USB nebo dokovací stanici. Přejděte ( HP Smart – Microsoft Store v angličtině) a poté nainstalujte a otevřete aplikaci HP Smart. Pokud instalace nezačne automaticky, klikněte na ikonu Přidat a přidejte tiskárnu. Řiďte se výzvami a dokončete nastavení tiskárny.

Jak připojit tiskárnu bez Wi-Fi do sítě : Připojení tiskárny přes USB (NÁVOD)

Nejčastějším způsobem připojení běžných tiskáren k PC je USB rozhraní. Kabelem označovaným dle typu konektorů A-B se takto propojí tiskárna přímo s PC.

Jak obnovit tiskárnu HP : HP FutureSmart 4 nebo 5

 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky: Obecné
 3. Vyberte možnost Resetovat. Zobrazí se upozornění, že provedení obnovení může mít za následek ztrátu dat.
 4. Dalším výběrem možnosti Reset (Obnovit) proces dokončete.

Co když je tiskárna offline

Než začnete

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a připojená ke stejné Wi-Fi síti jako zařízení.
 2. Odpojte a restartujte tiskárnu.
 3. Nastavte tiskárnu jako výchozí tiskárnu.
 4. Vymazání tiskové fronty.
 5. Resetujte službu, která spravuje tiskovou frontu.
 6. Vyjměte a znovu nainstalujte tiskárnu do zařízení
 7. Restartujte počítač


Wi-Fi Direct, zpočátku nazývaný Wi-Fi P2P, je standard Wi-Fi, který umožňuje snadné propojení dvou nebo více zařízení bez nutnosti bezdrátového přístupového bodu (anglicky Access Point, zkráceně AP) a komunikaci běžnými Wi-Fi rychlostmi a to pro různé využití od přenosu souborů až po připojení k internetu.V Centru sítí a sdílení vedle možnosti Připojení vyberte název Wi-Fi sítě. V části Stav Wi-Fi vyberte Vlastnosti bezdrátové sítě. V části Vlastnosti bezdrátové sítě vyberte kartu Zabezpečení a pak zaškrtněte políčko Zobrazit znaky. Heslo Wi-Fi sítě se zobrazí v poli Klíč zabezpečení sítě .

Kde najdu PIN na tiskárně HP : Jakmile se na počítači zobrazí výzva k zadání kódu PIN WPS, vyhledejte kód PIN na ovládacím panelu tiskárny nebo na informačním listu vytištěném při nastavení. Do 90 sekund zadejte kód PIN a poté kliknutím na tlačítko Další dokončete nastavení.