Jak poznat pořekadlo?
Titul je vyprodaný. Kniha obsahuje 140 známých českých přísloví, které jsou ovšem podány odborným jazykem.Rčení je útvar lidové slovesnosti. Je to krátká průpovídka, vyjadřující určitou životní zkušenost. Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení je produktem lidové fantazie.Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení se liší od pořekadla především tím, že rčení lze volně časovat (házet perly sviním), zatímco pořekadlo jen v omezené míře nebo vůbec ne (chyba lávky; já nic, já muzikant), úsloví pak tvoří přechodový typ mezi rčením a pořekadlem.

Kdo má viset ten se neutopí vysvětlení : Zní to brutálně, to je pravda, ale jde o úsloví velice staré. Svědčí o tom, že jsme si už dávno všimli toho, čemu se říká osud.

Co je to pořekadlo

Jedná se v podstatě o ustálené výroky, které obsahují obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Za pomoci nich jsou nám již od malička vštěpovány základní hodnoty naší kultury. Zpravidla mají podobu rýmovaného dvojverší – to zejména kvůli snadné zapamatovatelnosti.

Koho víno Pijes : Kdo víno pije, toho ani pantokem nezabije.

Stručně řečeno, přísloví zrcadlí životní moudrosti, zatímco pořekadla a rčení interpretují lidovou tvořivost. Specifickým typem rčení je přirovnání. To charakterizuje vlastnost předmětu srovnáním s typickou vlastností nějaké osoby, zvířete apod. Nejčastěji bývá tvořeno pomocí částice jako.

Jedná se v podstatě o ustálené výroky, které obsahují obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Za pomoci nich jsou nám již od malička vštěpovány základní hodnoty naší kultury. Zpravidla mají podobu rýmovaného dvojverší – to zejména kvůli snadné zapamatovatelnosti.

Kdo neseje ten nesklízí

Kdo neseje, ten nesklízí. Varianta: Kdo neseje, ten nevěje. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nemá, nic neztratí.Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Tyto jsou vyjádřeny buď přímo, nebo obrazně. Pro snadnější zapamatování má často podobu rýmovaného dvojverší. Přísloví tvoří součást lidové slovesnosti.Kdo hodně chce, tomu hodně schází. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Přísloví "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej" zřejmě vyjadřuje loajalitu, také vděčnost.

Co je to pořekadlo příklad : Výrazy pořekadlo a rčení se zdají být synonyma, ale nejsou. Pořekadlo je „neohebné", čili nedá se časovat či skloňovat: jaká matka, taková Katka, naproti tomu rčení jsou „ohebná" a do věty se vkládají: oddělit zrno od plev nebo holandské chytit úhoře za ocas.

Jak si Usteleš tak si lehneš : "Jak si kdo ustele, tak si lehne", praví staré české přísloví. A jiné, že "bez práce nejsou koláče". Jenže dobře poležet si chce každý, dopřát si něco na zub také. Zato stlát, tedy zasloužit si to či ono vlastním úsilím, už každý nehodlá.

Kdo se bojí přísloví

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Tichá voda břehy mele. Jablko nepadá daleko od stromu. Komu se nelení, tomu se zelení.

Přísloví, že košile je bližší než kabát, naznačuje, že vlastní zájem má u člověka přednost před nějakými vzdálenými cíli. Třeba blaho rodiny je víc než světlé zítřky celé společnosti. Člověk ale nejedná takto jednoduše. Má samozřejmě zájmy, ale stejně tak je ovlivněn jako společenská bytost nějakými hodnotami.„Kdo mnoho mluví, málo se doví. “

Co můžeš udělat dnes neodkládej na zítřek : Motivační obraz obsahuje lidový motivační citát "Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek" odkazuje na fakt, že by člověk neměl otálet s realizací nápadů nebo čehokoli potřebného.