Jak se píše slovo zda li?
Jediný správný zápis této podřadicí spojky je zdali, tedy dohromady bez spojovníku. Můžeme samozřejmě psát i kratší synonymickou verzi zda. Nevím, zdali je to pro vás problém. Záleží pouze na vás, zdali půjdete vlastní cestou.Nevím, zdali mám psát zdali, nebo zda-li. ⭐ Připojíme-li spojku -li ke slovesu, má toto -li význam pokud a píšeme ho se spojovníkem (to je ta krátká čárka) a bez mezer. ⛳️ Přijdete-li později, začneme bez vás. ⛳️ Uvidíš-li vlaštovky létat nízko, bude brzy pršet.U slůvka chtít (chcete-li) jsme pomocí spojovníku připojili koncovku -li, což je správně a zcela běžné. Zdali je ale normální slovo, stejně jako jestli nebo pokud.

Co znamená je Li : Jedná se o spojku podřadicí, věty proto oddělujeme čárkou. Pokud je spojka -li pouze součástí složené spojky, spojovník nikdy nepíšeme: zdali, čili, jestli, neboli, pakliže, nežli, ačli: Cvik je velmi prospěšný, pakliže je prováděn správně. Na dovolené chce raději poznávat historii nežli zboží v regálech.

Jak napsat ne li

Výraz ne‑li, nesoucí význam ‚pokud ne', slouží zpravidla k vytčení jedné složky zmnoženého větného členu. Pokud stojí výraz ne‑li před první složkou, čárka se před ním nepíše: Vzbuzovala v nich ne‑li strach, pak aspoň neklid. Návrat k běžnému životu byl pro něj ne‑li nemožný, tak určitě mimořádně obtížný.

Co znamená zdali : Zdali funguje ve větě jako částice, a to v tomto případě: Zdali jsi už vynesl koš Slovo může být i ve funkci podřadicí spojky, když se použije takto: Zítra se dozvím, zdali mám dobré výsledky.

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti.

líný ve slovníku čeština

nevšímavý, lenošivý, lhostejný jsou hlavní synonyma "líný" v tezauru čeština.

Jak psát jeli

Píšeme-li větu „Děti jely na výlet. “ je na konci slova jely „y“. Píšeme-li větu „Děti a učitelé jeli na výlet. “ je na konci slova jeli „i“.Spojka podřadicí (hypotaktická)

Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném. Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva.Slovníky připouští dvě varianty této spojky – již zmíněné jestli, které je hovorové. Hovorové znamená, že se jedná o mluvenou formu spisovné češtiny. Nebo jestliže – může mít i funkci částice. Důležité ovšem je, že v obou případech této spojky píšeme měkké i.

Jediná správná podoba je ale neboli. Stejně jako u slov čili nebo aneb se ani před neboli nepíše čárka.

Jak se píše BY JSTE : Při vytváření podmiňovacího způsobu (konkrétně u 2. osoby množného čísla) mohou někteří pisatelé zaváhat: Píše se správně byste, by jste nebo snad byjste Odpověď není složitá: Jediný správný tvar je byste. Oba zbývající tvary (by jste, byjste) jsou hodnoceny jako chybné, potažmo hyperkorektní.

Kdy se píše byly a byli : Základní pravidlo pro shodu přísudku s podmětem v množném čísle je, že pokud je podmět v rodě mužském životném, píšeme -i (muži byli), pokud je v rodě mužském neživotném anebo ženském, píšeme -y (stoly byly, ženy byly), pokud je v rodě středním, píšeme -a (prasata byla).

Jaké i se píše na konci slova

Pro psaní koncovek je důležité rozlišení měkkých a tvrdých přídavných jmen, viz téma druhy přídavných jmen. U měkkých přídavných jmen (vzor jarní), píšeme vždy měkké I. U tvrdých přídavných jmen (vzor mladý) píšeme tvrdé Y, nikoliv však ve všech tvarech!

Líný člověk nechce vynést odpadky nebo umýt nádobí. A zatímco člověk trpící depresivní epizodou pravděpodobně také nebude mít chuť vynést odpadky, jejich problémy sahají dál. Kromě věcí, které jsou nutné a nepříjemné, člověk totiž nedokáže dělat ani ty věci, které ho jindy baví nebo zajímají.jaký je opak slova líný – Ontola

Záleží od kontextu, např.: pracovitý, činorodý, pilný, někdy i živý (opak od např. líná řeka).

Jak se píše nebo Li : Někteří pisatelé se zřejmě nechali splést jinou spojkou „-li“ (viz např. „nebude-li pršet, nezmoknem“). Jediná správná podoba je ale neboli. Stejně jako u slov čili nebo aneb se ani před neboli nepíše čárka.