Jak Skenovat na tiskárně HP Laserjet?
Skenovat do počítače: Stáhněte aplikaci HP Easy Start 123.hp.com/setup a nainstalujte plně funkční software a ovladač. Vraťte se na ovládací panel tiskárny, vyberte možnost skenování, vyberte počítač a odešlete sken do počítače.Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá, jsou nainstalovány inkoustové kazety a do hlavního zásobníku je vložen obyčejný papír. Přejděte na stránku 123.hp.com. Tato služba s průvodcem automaticky vyhledá správný tiskový ovladač nebo aplikaci pro verzi operačního systému ve vašem počítači.Instalace a používání skeneru ve Windows 10

 1. Vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery nebo použijte následující tlačítko. Otevření nastavení & tiskárny.
 2. Vyberte Přidat tiskárnu nebo skener. Počkejte, až najde skenery v okolí, vyberte ten, který chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.

Jak resetovat tiskárnu HP Laser MFP 135w : Reset tiskárna HP

Držte tlačítko stisknuté a stiskněte a podržte tlačítko "Storno". Obě tlačítka na pár sekund podržíte, poté nejprve uvolněte tlačítko „Storno“ a po 3-4 sekundách uvolněte i tlačítko napájení. Potom by se mělo obnovit tovární nastavení.

Jak se dělá skenování

Naskenování dokumentu

 1. Spusťte aplikaci Disk Google .
 2. Vpravo dole klepněte na Fotoaparát .
 3. Namiřte fotoaparát zařízení na dokument.
 4. Vyfoťte dokument, který chcete naskenovat.
 5. Upravte naskenovaný dokument.
 6. Klepněte na Hotovo.
 7. Vytvořte vlastní název souboru nebo vyberte navrhovaný.

Jak naskenovat dokument do mailu : Domácí režim:

 1. Klepněte na záložku Skenování.
 2. Vyberte Typ dokumentu a Velikost skenování.
 3. Klikněte na Skenování.
 4. Naskenovaný obrázek se zobrazí v prohlížeči snímků. Potvrďte a upravte (v případě potřeby) naskenovaný obrázek.
 5. Klikněte na Odeslat e-mail.
 6. Zobrazí se dialogové okno Odeslat e-mail .

Příčin hlášení může být více jako například nesprávně vsazený toner, špatná sypkost toneru, špatné kontakty zapříčiňující chybnou interní komunikaci mezi tiskárnou a tonerem, vadné nastavení čipu z výroby, nekompatibilní toner atd.

Zkontrolujte, zda indikátor On skeneru svítí. Vypněte počítač a skener a potom zkontrolujte, zda je k nim kabel USB správně připojen. Skener nemusí fungovat správně, pokud je počítač v pohotovostním režimu (Windows) nebo v režimu spánku (Mac OS X).

Jak naskenovat dokument z Tiskárny do počítače

Zkontrolujte, zda jsou počítač i tiskárna připojeny ke stejné síti.

 1. Otevřete složku Tiskárny a poté vyberte tiskárnu.
 2. Otevřete vlastnosti tiskárny a poté upravte nastavení dle potřeby.
 3. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Skenovat do počítače >, vyberte požadované nastavení a potvrďte tlačítkem > Odeslat.

Postup nastavení zástupce pro skenování dokumentů:

 1. Otevřete v telefonu nebo tabletu s Androidem widgety.
 2. Najděte widget „Disk: skenování“.
 3. Widget podržte.
 4. Přetáhněte jej na domovskou obrazovku. Může se zobrazit výzva, abyste vybrali účet.
 5. Vyberte složku, do které uložíte dokumenty.
 6. Klepněte na Vybrat.

Reset tiskárny HP

 1. Vypněte tiskárnu a na 30 vteřin odpojte napájecí kabel.
 2. Po zapojení kabelu zapněte tiskárnu a tlačítko 15 vteřin držte.
 3. Měla by se rozsvítit kontrolka tlačítka pozor zastav.
 4. Tlačítko můžete uvolnit.
 5. Počkejte na obnovení tiskárny/kontrolky budou svítit.


Na úvodní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení . Přejděte na nabídku Servis a otevřete ji. Poté otevřete nabídku LaserJet Update a zvolte nabídku Správa aktualizací. Nastavte možnost Povolit aktualizace na hodnotu ANO a poté nastavte možnost Automaticky kontrolovat na hodnotu Zapnuto.

Jak skenovat text do Poznamek : Skenování dokumentů přímo do poznámky

 1. V poznámce klepněte na ikonu fotoaparátu.
 2. Klepněte na „Naskenovat dokumenty“
 3. Naskenujte dokument a klepněte na „Uložit“

Jak skenovat ve formátu PDF : Naskenování papírového dokumentu do PDF pomocí přednastavení (Windows)

 1. Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener > [přednastavení dokumentu].
 2. Zvolte možnost Skenovat.
 3. V případě zobrazení dotazu na skenování dalších stránek vyberte Skenovat více stránek, Skenovat opačné strany nebo Skenování je dokončeno a vyberte OK.

Jak nastavit skenování do emailu HP

Pro nastavení výchozích možností e-mailu klikněte v levém navigačním panelu na tlačítko Nastavení skenování. Pod záhlavím Nastavení skenování zaškrtněte políčko Povolit nastavení funkce Skenování do e-mailu.

Zkontrolujte, zda jsou počítač i tiskárna připojeny ke stejné síti.

 1. Otevřete složku Tiskárny a poté vyberte tiskárnu.
 2. Otevřete vlastnosti tiskárny a poté upravte nastavení dle potřeby.
 3. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Skenovat do počítače >, vyberte požadované nastavení a potvrďte tlačítkem > Odeslat.

Reset tiskárny HP

 1. Vypněte tiskárnu a na 30 vteřin odpojte napájecí kabel.
 2. Po zapojení kabelu zapněte tiskárnu a tlačítko 15 vteřin držte.
 3. Měla by se rozsvítit kontrolka tlačítka pozor zastav.
 4. Tlačítko můžete uvolnit.
 5. Počkejte na obnovení tiskárny/kontrolky budou svítit.

Co dělat když mi nefunguje tiskárna : Začněte tedy tím, že se nejprve podíváte, jestli jsou oba konce kabelu správně do zařízení zastrčené. V případě, že máte tiskárnu připojenou bezdrátově, zkuste tiskárnu i počítač restartovat. Pokud nepomůže ani to, bude nutné tiskárnu od wifi odinstalovat a znovu nainstalovat, popřípadě samotné ovladače.