Jak spocitat plochu domu?
Šířka a délka – změřte měřícím pásmem jednotlivé části a zaznamenejte si délku a šířku. Výpočet rozlohy – vynásobením délky a šířky jednotlivých částí se vypočítá rozloha v m2.Definice užitné plochy je převzata z nařízení Evropské komise (ES). Užitná plocha je součet metrů čtverečních obytných místností uvnitř vnějších stěn nemovitosti, kterou můžete skutečně užívat = kuchyně, ložnice, obývací pokoje, koupelny, toalety a chodby. Užitná plocha nezahrnuje: balkony, lodžie nebo terasy.Pro výpočet plochy venkovního prostoru vám stačí vynásobit délku místnosti šířkou. Když je např. šířka 3 m a délka 5 m, bude celková plocha 15 m2.

Jak spocitat m2 fasady : Výpočet plochy fasády

 1. postupujeme po jednotlivých stranách fasády určených k zateplení
 2. měříme délku a výšku každé strany fasády a naměřené hodnoty spolu vynásobíme.
 3. výsledek je celková plocha měřené strany fasády v m2.
 4. vypočtené plochy všech stran fasády sečteme.

Jak počítat plochu

Vzorec: Stěna = délka * výška. Strop = délka * šířka. Plocha stěny se vypočítá vynásobením obou délek. Například stěna, která má délku 5 metrů a výšku 2,5 metru má plochu 12,5 m2: 5 * 2,5 = 12,5.

Kolik primalexu na m2 : Obsah těkavých látek (%): max. 50. Vydatnost: 10 – 14 m2 / 1 kg v jedné vrstvě, 4 kg = 40-55 m2, 7,5 kg = 80-110 m2, 15 kg = 160-220 m2, 25 kg = 250-350 m2, 40 kg = 440-600 m2 vždy v jedné vrstvě.

Do užitné plochy se na rozdíl od podlahové plochy nezapočítávají vnitřní svislé konstrukce (příčky, stěny, sloupy, apod.), komíny, výtahy, šachty a dále plochy, kde je umístěna např. klimatizace, elektrické generátory či zařízení k vytápění.

UŽITNÁ PLOCHA

je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny.

Jak spočítat vytápěnou plochu

Pokud víte celkovou vytápěnou plochu, potom je výpočet jednoduchý. Např. pro rozměr systémové izolační desky 0,8 m x 1,2 m použijete rozteč potrubí v podlaze 15 cm (0,15 m) tzn. výpočet je (0,8 m / 0,15 m) x 1,2 m = 6,4 m potrubí na desku 0,8 m x 1,2 m a to je cca 6,77 m potrubí na 1 m2 vytápěné plochy.Jak vypočítat plochu na malování a kolik barvy je potřeba

 1. Nejprve změřte šířku každé stěny a vynásobte ji její výškou.
 2. Všechny tyto hodnoty sečtěte a od celkového součtu odečtěte plochu oken a dveří (ale pouze těch, které zabírají větší část stěny).

Cena zateplení domu za metr čtvereční

Typ zateplení Cena za metr čtvereční izolace
Zateplení pomocí polystyrenu 600 až 1 000 Kč za metr čtvereční
Zateplení minerální izolační vatou 800 až 1 500 Kč za metr čtvereční
Zateplení dřevěným vláknem 800 až 1 200 Kč za metr čtvereční


Jak správně měřit okna

 1. Měřte šířku a výšku okna, včetně rámu ve zdi, protože i rám vám samozřejmě umyjeme.
 2. Za jedno okno nepovažujte jednu okenní tabulku, ale jeden stavební otvor ve zdi.
 3. Součin šířky a výšky okna vynásobte ještě počtem mytých stěn skleněných tabulí.

Jak vytvořit plochu : Vytvoření více ploch:

 1. Na hlavním panelu vyberte Zobrazení úkolů > Nová plocha .
 2. Otevřete aplikace, které chcete na této ploše používat.
 3. Pokud chcete přepnout na jinou plochu, znovu vyberte Zobrazení úkolů.

Jak spočítat m2 podlahy : Výpočet rozlohy – vynásobením délky a šířky jednotlivých částí si vypočítáte rozlohu v m2. Prořez a přesahy – odborníci doporučují připočítat 5 až 10 % materiálu navíc na prořez a odřezky, případný odpad nebo poškozený materiál. U členitějších místností přidejte raději 10 %, tedy alespoň 1,5 m2 podlahy navíc.

Kolik barvy na 20 metrů čtverečních

Vy budete malovat 20m2, na kalkulačce spotřeby vyjdou přesně 2kg barvy, my tam necháváme malou rezervu, takže pokud jste si nevybrali odstín Červená karkulka, tak budete potřebovat 1 balení barvy Dulux Easy Care. Máte také dotaz na náš tým profesionálů

Zákon uvádí, že podlahová plocha je součtem celé plochy bytu (ustanovení § 1222 NOZ a nařízení vlády č. 366/2013). Započítávají se do ní tedy také obvodové zdi bytu, a to včetně vnitřních příček. Díky tomu zjistíme také údaj, kolik metrů čtverečních bude byt měřit v případě, že odstraníte vnitřní příčky.Příklad: délka místnosti je 5 metrů a šířka 4 metry. Nejprve si spočítáme obvod místnosti, tedy 2 x (5 + 4) = 18 metrů. Poté délku a šířku vynásobíme, tedy 5 x 4 = 20 metrů čtverečních. To je plocha místnosti.

Co všechno se počítá do zastavěné plochy : Zastavěná plocha

je plocha ohraničená obvodovými konstrukcemi všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy se počítají i lodžie, arkýře, přístřešky nebo terasy. Naopak se do ní nezapočítavají balkóny, chodníky a cesty, terasa bez přístřešku (zpěvněný terén) nebo přesahy střechy.