Jak vypadá literární scénář?
Při psaní scénáře je dobé mít na paměti klasickou dramatickou strukturu, a to je expozice, konfrontace a rozuzlení. Mezi těmito třeba body: expozice, konfrontace a rozuzlení jsou ještě dva body a to obrat na konci 1 dějství, tedy na konci expozice a obrat na konci 2. dějství, tedy na konci konfrontace.Bodový scénář je literární útvar podobný seznamu, který vystihuje co možná nejpřesněji metodu a technicko-organizační podmínky k realizaci námětu. Naznačuje výchozí stanoviska, okruh situací a osob, se kterými je možné počítat, v případě rozhovorů výčet v úvahu připadajících otázek.Samozřejmě je potřeba počítat s tím „zhruba“. Pokud chcete mít tedy dvouhodinový film, váš scénář by měl mít zhruba 120 stran. Může jich mít i 90 nebo 150. Ale jakmile budete mít hotový scénář, který bude mít 50 nebo 200 stran, něco již je špatně – buď jste moc struční nebo naopak.

Jak má vypadat námět : Námět (syžet)

Je první fáze literární přípravy filmu. Zachycuje stručný popis děje a prostředí (1-3 strany) jako myšlenkového východiska budoucího filmu. Slouží k vyjádření nápadu, případně prvotního oslovení režiséra a producenta. Neobsahuje přesné charakteristiky postav ani dialogy.

Co obsahuje scénář

Technický scénář už obsahuje konkrétní "povely" jak a co točit. Stejně jako literární scénář obsahuje popisy scén a dialogy, navíc jsou zde však uvedené některé technické termíny, jako druhy záběrů [D (detail), C (celek), PD (polodetail)], popisy pohybů kamery, zvuky apod.

Jak nabídnout scénář : Z námětu musí jasně vyplývat, o jaký druh díla půjde, komu je určen a jaké má být jeho vyznění. Mělo by být patrné, že námět je již výsledkem určité práce, že tvůrce je s látkou seznámen podrobněji.

V zásadě je literární scénář dělen na obrazy, které vedle pořadového čísla obsahují údaj o místě a času scény (den, noc, slunce, déšť, byt, příroda atp.). Obrazy obsahují další dělení na záběry – ve smyslu dramaturgického dopadu, akcentu té které scény.

Na rozdíl od ostatních důležitých epických žánrů moderní literatury, povídky a novely, bývá román velmi dlouhý, uvádí se běžný rozsah od 50 000 slov (200 stran) až po vícesvazková díla (například trilogie).

Jak má vypadat Synopse

V textologii je synopse porovnání stejných nebo podobných míst různých textů tak, že se místa kladou souběžně vedle sebe. Takto lze porovnat např. první tři evangelia (Matoušovo, Markovo a Lukášovo), čímž se zjistí, že Ježíšův život líčí obdobným způsobem, že zachycují stejné události, výroky apod.Na stránkách www.scenare.cz se dozvíte, jak můžete svůj scénář prodat (pokud ovšem bude dobrý). Nechte svůj scénář zfilmovat amatérskými filmaři. Pokud bude film dobrý, mohou si ho všimnout i osobnosti profesionálního filmu a posléze s vámi začít spolupracovat.Scénárista píše scénář pro uměleckou interpretaci literárního díla ve filmu, divadle, televizi a rozhlase.

Při tvorbě scénáře byste měli mít na paměti několik věcí:

  • Scénář by měl být realistický, včetně prostředí, ve kterém se natáčí.
  • Délka videa, a tudíž slov scénáře na počítadle, by měla odpovídat doporučením pro dané video.
  • Jedna scéna videa by měla obsahovat jednu hlavní myšlenku, podobně jako odstavce textu.

Kolik slov je 20000 znaku : Počet normostran se vypočítá tak, že se vezme počet znaků v textu a vydělí se 1 800. Příklad: Text má 20 000 znaků včetně mezer. Výpočet je tedy následující: 20 000 / 1800 = 11,1 normostran. Počet slov na normostranu se obvykle pohybuje v rozmezí 250 až 300 slov v závislosti na průměrném počtu znaků na slovo.

Co je typické pro román : Typický je důraz na hrdinovu psychologii a jeho proměnu v průběhu děje. Román také bývá dějově komplikovanější než kratší žánry, obsahuje četné odbočky a větší množství postav, jevů a událostí.

Jak dlouhá má být synopse

Správná synopse filmu nebo scénáře by tak měla být dlouhá pouze několik vět, obvykle ne více než jednu normostranu.

Synopse, někdy též synopsis (ze starořeckého συνοπτκός – synoptikos, „celkový přehled“) je stručný nástin něčeho, výtah, přehled.Nejlepší volbou je profesionální scenáristický program Final Draft, který používají přední hollywoodští tvůrci. Filmová nadace RWE & Barrandov Studio – Nadace rozděluje finanční příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu vybraných (vítězných) literárních děl.

Kam poslat scénář : Výběrové řízení FILMOVÉ NADACE se koná jednou ročně a lze do něj zaslat dosud nerealizované scénáře celovečerních hraných filmů. Autoři mohou do soutěže poslat rovněž scénáře, na jejichž zfilmování jsou již domluveni s producentem.