Jak vznika ochrnutí?
Tři nejdůležitější příznaky cévní mozkové příhody

Charakteristickým znakem cévní mozkové příhody je náhlé ochrnutí jedné strany těla – například bezdůvodný mimovolný pokles paže, koutků úst, nebo náhlé problémy při vstávání. Příznakem paralýzy může být také náhlý pád bez jasného vnějšího důvodu.Popis dětské obrny

Je to těžké onemocnění, které vede k poškození motorických neuronů ( neurony, které řídí svaly), a důsledku toho ke vzniku obrny. Virus dětské obrny je výhradně neurotropní, což znamená, že napadá pouze nervové buňky, a právě tato vlastnost z něj činí nejnebezpečnější virus z rodu Enterovirus.Virus se přenáší orální nebo fekálně-orální cestou, tj. přímo z člověka na člověka nebo nepřímo prostřednictvím kontaminovaných tekutin a potravin. V trávicím traktu se virus množí a dál se vylučuje stolicí, rovněž je vylučován na sliznici nosohltanu.

Co způsobuje DMO : DMO je následkem prenatální, postnatální nebo raně postnatálního poškození vyvíjejícího se mozku. K poruše hybnosti se mnohdy připojuje epilepsie, poruchy citlivosti, smyslů (např. zrakové postižení) a vnímání, poruchy učení, kognice, komunikace, chování nebo mentální retardace.

Jak se pozna Mozkova obrna

Nejviditelnějšími fyzickými příznaky je škubání a nekoordinované pohyby hlavy. Někdy se projevuje tím, že pacient má potíže s mluvením. Stav se někdy nazývá spasticitida (křečovitost). Mozková obrna se také nazývá Littlovou obrnou.

Kdy se pozna Mozkova obrna : DMO postihuje část mozku, která řídí pohyby kosterních svalů. Většina dětí s dětskou mozkovou obrnou se s touto poruchou narodí, ačkoli může být zjištěna až o několik měsíců nebo i let později. První příznaky DMO se obvykle objevují před dosažením 3 let věku dítěte.

Začíná příznaky meningitidy, po nichž následuje silná bolest svalů a ztráta citlivosti a hybnosti v různých částech těla. Po jednom až dvou dnech se objevuje slabost a dochází k paralýze. Paralyzována může být jakákoli kombinace končetin, i když postiženy jsou především dolní končetiny.

Většina lidí s diagnózou DMO se v dnešní době dožívá dospělého věku a stáří. Britská sta- tistika uvádí, že 86 % pacientů s DMO se dožívá 50 let, ostatní (v daném věku a běžné populaci) v 96 % (Tosi et al., 2009). I když postižení omezuje v mnoha směrech, nebývá příčinou smrti.

Jak se pozna obrna

Nejviditelnějšími fyzickými příznaky je škubání a nekoordinované pohyby hlavy. Někdy se projevuje tím, že pacient má potíže s mluvením. Stav se někdy nazývá spasticitida (křečovitost). Mozková obrna se také nazývá Littlovou obrnou.U nejčastější, tzv. spastické formy DMO, která je mezi DMO zastoupena z 62 %, je hlavním projevem zvýšené napětí svalů končetin (např. u postižení dolních končetin s touto formou DMO vzniká typická „nůžkovitá“ chůze po špičkách, kdy se stehna a kolena třou o sebe).První příznaky DMO se obvykle objevují před dosažením 3 let věku dítěte. Nejčastěji se projevují nedostatečnou koordinací při provádění volních pohybů (ataxie), ztuhlými nebo napjatými svaly a přehnanými reflexy (spasticita), „nepřirozenou“ chůzí (např.

Většina lidí s diagnózou DMO se v dnešní době dožívá dospělého věku a stáří. Britská sta- tistika uvádí, že 86 % pacientů s DMO se dožívá 50 let, ostatní (v daném věku a běžné populaci) v 96 % (Tosi et al., 2009). I když postižení omezuje v mnoha směrech, nebývá příčinou smrti.

Kdy vznika Mozkova obrna : Mozková obrna se téměř vždycky objevuje při narození nebo vzápětí po něm. Objeví se většinou před třetím rokem života a bývají to obvykle rodiče, kteří si jako první všimnou, že s jejich dítětem není něco v pořádku.

Jak se projevuje Mozkova obrna : Mozková obrna je onemocněním mozku. Konkrétně se tato nemoc týká velkého mozku, čili horní části mozku. Nejviditelnějšími fyzickými příznaky je škubání a nekoordinované pohyby hlavy. Někdy se projevuje tím, že pacient má potíže s mluvením.

Jak poznat obrnu obličeje

Centrální paréza lícního nervu se projeví jako obrna dolní poloviny obličeje, charakteristický je pokles koutku, vytékání slin a porucha řeči. Naopak schopnost zavírat oko a zvedat obočí zůstává zachována díky tomu, že se na jejich ovládání podílejí i jiné nervové dráhy, které probíhají nezkříženě.

Příznaky dětské mozkové obrny

  • poruchy chůze.
  • špatná koordinace pohybů
  • chůze o široké bázi.
  • ztuhlost svalů
  • poruchy řeči.
  • třes.
  • kroutivé pohyby.
  • obrna.

Vedle pohybových omezení (poruchy rovnováhy, koordinace pohybů, ochrnutí části těla) se tak často objevují obtíže typu zvýšené únavy, bolesti hlavy, poruch spánku, tinitus (zvonění v uších) a další smyslová omezení (poruchy chuti, čichu, zraku, sluchu) nebo epilepsie.

Jak se léčí obrna obličeje : Léčba parézy lícního nervu je vždy úkol pro fyzioterapii. Fyzioterapeutickými metodami je aplikace tepla, ruční stimulace svalů a svalová masáž. Teplo se může aplikovat na postiženou část obličeje 2x denně. Masáž postižené strany se provádí vždy směrem nahoru, aby docházelo zároveň ke stimulaci svalů.