Kdo to byl svatý Martin?
Svatý Martin je uctíván jako ochránce a patron všech vojáků, jezdců, koní, hus a vinařů. Zpodobňován bývá jako jezdec na koni, který má na sobě půlku pláště. Protože svůj svátek slaví v den, kdy začíná padat sníh, hovoří se o tom, že svatý Martin přijíždí na bílém koni a s sebou přiváží zimu a sníh.Svatý Martin: Muž na bílém koni

Pro naše předky byl jeho svátek důležitým dnem, který byl náležitě oslavován. Jméno tohoto patrona nese nejen velké množství mužů, ale i stovky kostelů, klášterů a míst po celém světě. Stal se nejen patronem například vojáků, zbrojířů, hoteliérů, cestujících, ale i hus.Někdy i za účasti samotného sv. Martina na bílém koni. Podle české pranostiky je totiž 11. listopad dnem, kdy by měl celou republiku pokrýt první sníh.

Jak vznikl svátek svatého Martina : Svátek Svatého Martina (11. 11.) se oslavoval na počest biskupa Martina (Martinuse) z Tours, který byl nejdříve vojákem, ale jelikož obdaroval žebráka, tak se mu ve snu zjevil sám Ježíš Kristus. Po tomto zážitku se Martin nechal pokřtít a opustil armádu a začal sloužit Bohu.

Kdo to byl Martin

Svatý Martin, podle kterého se svátek jmenuje, byl římský voják, poustevník a biskup v Tours. Byl prvním světcem, který byl svatořečen pro svůj příkladný život, a ne jako mučedník. v Tours. Martin žil velmi skromně i po jmenování biskupem.

Proč se dělají svatomartinské rohlíčky : Protože svátek svatého Martina bylo tradiční datum, kdy čeleď opouštěla sjednanou službu a hledala si nového hospodáře, dostávala toto pečivo na odchodnou (proto vandrovnice). Martinské rohlíčky také dostávali koledníci, kteří na tento svátek chodili na martinskou koledu.

A proč vlastně ke svatému Martinu patří husy Legenda říká, že svatý Martin při své skromnosti nechtěl přijmout hodnost biskupa v Tours a schoval se před vyslanci, kteří mu zprávu o zvolení nesli, do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým silným kejháním prozradily.

Další příběh hovoří o tom, že husy sv. Martina prozradily, když se mezi nimi ukrýval. K huse se pije mladé „svatomartinské“ víno a jeho pití má tradici již od vlády krále Josefa II. Aby víno mohlo být takto označeno, musí být sklizeno jako první víno podzimního sběru.

Odkud pocházel Svatý Martin

Narodil se roku 316 nebo 317 v římské provincii Panonie ve městě Sabaria, kterým je dnes nepochybně město Szombathely v dnešním Maďarsku.Martin Luther byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.Martinská husa. Kořeny tradice martinské husy lze dohledat v Německu, kde již za vlády císaře Karla Velikého byl den sv. Martina (Martinstag) podzimním termínem k odvádění úroků (též „bílé vykrmené husy”) a robotních dávek vrchnosti (Martinsschoß).

Na svátek svatého Martina se v našich krajích vždy hodovalo. Pekly se husy, pilo se mladé svěží víno a nesmělo chybět ani dobré domácí pečivo. Užijte si svatomartinské hody se vším všudy a připravte si jako sladkou tečku tradiční rohlíčky, zdobené posvícenské koláče, nadýchané koblihy, vdolky nebo třeba domácí buchty.

Proč se pečou martinské rohlíčky : Protože svátek svatého Martina bylo tradiční datum, kdy čeleď opouštěla sjednanou službu a hledala si nového hospodáře, dostávala toto pečivo na odchodnou (proto vandrovnice). Martinské rohlíčky také dostávali koledníci, kteří na tento svátek chodili na martinskou koledu.

Co se dělá na Martina : Svátek svatého Martina byl jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu. Pekly se ale také martinské rohlíky nebo podkovy.

Na co zemřel Martin Luther

Atentát na Martina Luthera Kinga, baptistického kazatele a vůdce afroamerického hnutí za občanská práva, byl spáchán dne 4. dubna 1968 v americkém městě Memphis, Tennessee. King byl smrtelně zasažen střelou z pušky během svého pobytu v motelu „Lorraine“, když stál na balkónu u svého pokoje. 35°8′4″ s.

„Sním o tom, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle kvality charakteru,“ řekl 28. srpna 1963 Martin Luther King Jr.Husy svým kejháním Martinovu skrýš prozradily, což byl pádný důvod, aby skončily na pekáči. Druhá pro změnu uvádí, že husy svým hlučným kejháním rušily Martinovo kázání a tak si svůj trest odpykávají na svatomartinské tabuli. Zvyk konzumovat husí pečeně na sv. Martina lze vysledovat u starých kalendářů (např.

Co jíst na svateho Martina : 🙁 🙂 K huse se výborně hodí červené a bílé zelí, houskové, bramborové či chlupaté knedlíky a mladé červené víno. Svatomartinská husa bývala poslední pečeně před adventním půstem. Typickým svatomartinským pečivem byly hlavně rohlíky, rohy či podkovy, buchty, plněné mákem nebo povidly.