Kdy se otevírá výfukový ventil?
Princip proměnného časování ventilů spočívá v uzavírání jednotlivých ventilů v závislosti na aktuálním chodu motoru. Okamžik uzavření sacího ventilu totiž významně ovlivňuje kvalitu naplnění válcové komory. Ventil je uzavírán až po sacím zdvihu za dolní úvratí válcového pístu.Zážehový motor je spalovací motor, u něhož je směs paliva a vzduchu ve válci zapálena (zažehnuta) elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka. Tím se liší od vznětového motoru, kde dochází k samovznícení vstříknutého paliva samotnou teplotou stlačeného vzduchu.VTEC motor optimalizuje působení vačkové hřídele pro nízké a vysoké otáčky pomocí tlaku oleje. Na jedné hřídeli pro ovládání sání jsou dva profily vaček. Vačky ovládají i vahadla, tlakový olej přepíná pomocí propojovacích čepů vahadla, která mají zabírat.

Které čtyři doby má zážehový motor : Čtyřdobý zážehový motor

Pracovní oběh má tyto čtyři doby: sání, stlačení, výbuch a vytlačení spodin hoření.

Kdy jsou ventily ve střihu

Střih nastává v okamžiku, kdy se na válci zavírá výfukový ventil (jde nahoru) a okamžitě se otevírá sací ventil (jde dolů). Pro tuto polohu je zaručeno, že na protilehlém válci (1-4 a 2-3) jsou vačky natočené tak, že je mezi ventilovou tyčkou a zdvihátkem ventilu maximální vůle.

Jak nastavit vyvažovací ventil : Pro kontrolu nastavení nejprve uzavřete ventil a otevřete ho až na doraz. V našem případě by měl ukazovat hodnotu nastavení 2.3 (obr. 2). Jako vodítko k určení správné světlosti ventilu a jeho nastavení (tlakové ztráty) slouží diagramy, udávající tlakové ztráty pro každou světlost ventilu, jeho nastavení a průtok.

Nastartované auto nechte běžet několik desítek sekund na volnoběh – ne déle než 1 až 2 minuty. Během této chvíle si můžete všimnout zvýšených otáček motoru. Motor v tu chvíli k zážehu potřebuje velmi bohatou směs s větším množstvím paliva než obvykle.

Pro komplexní ověření motoru je vynikajícím nástrojem MotorAnalyzer2 (obr. 12), který kromě izolačního stavu a PI ověří i indukčnost, kapacitu a impedanci a otestuje vinutí rázovou vlnou, a zjistí tak symetrii vinutí, tedy i případné napěťově závislé zkraty mezi závity i proti kostře motoru.

Jak pracuje VANOS

Systém Vanos je kombinací hydraulicko-mechanického zařízení. Systém pracuje s mechanismem, který je schopen upravovat pozici vačkové hřídele sacích ventilů vzhledem k otáčkám a poloze plynového pedálu, čímž dochází k posuvům sacích ventilů vůči klikovému hřídeli až o 42°.VTEC (Variabilní časování ventilů a elektronické řízení zdvihu ventilů) Variabilní časování ventilů a elektronické řízení zdvihu ventilů (VTEC) zajišťuje nastavení ventilů motoru tak, aby umožnily krátkodobé zvýšení výkonu, abyste měli výkon k dispozici v situaci, kdy jej nejvíce potřebujete.Ve čtyřdobém zážehovém motoru se na výkonu podílí každý válec jen čtvrtinu doby. Proto má řada motorů čtyři válce. Jeden z nich je vždy v pracovní fázi, takže se kliková hřídel plynule otáčí. Použití více válců vede k překrývání pracovních fází jednotlivých válců a k plynulejšímu otáčení klikové hřídele.

Jak dlouho dekarbonizace trvá U benzinových motorů trvá dekarbonizace 60 minut, u dieselových motorů pak 90 minut. V této době je započtena i manipulace s vozem, navezení na dílnu, demontáž sání a samotný proces dekarbonizace.

Jak často seřizovat ventily : Seřízení vůle ventilů doporučujeme kontrolovat vždy po ujetí cca 30 000 km a dle potřeby je seřídit. Kontrolu a seřízení ventilů provádíme u studeného motoru. Vůli ventilů seřizujeme pomocí vyrovnávacích podložek různé tloušťky. Tyto podložky jsou nahoře na zdvihátkách ventilů.

Jak poznat špatný ventil : Vadný EGR ventil může mít následující projevy:

  1. Snížený výkon a špatné zrychlování.
  2. Viditelně větší množství emisí z výfuku v podobě černého kouře.
  3. Klepání motoru.
  4. Utavení pístu vlivem zvýšené spalovací teploty.
  5. Zápach paliva a zplodin uvnitř auta.

Jak nastavit 4 cestny ventil

Čtyřcestný ventil může být ovládán ručně pomocí kolečka či páčky, nebo je možné jej osadit servopohonem, který bude ovládán řídicí jednotkou. Ta se automaticky na základě naměřených teplot v jednotlivých okruzích postará o nastavení potřebné polohy čtyřcestného ventilu.

Termostatické směšovací ventily mají běžně oddělené nastavení teploty (obvykle zamčené pod svrchní krytem). To může být upraveno tak, aby byl píst v jiné pozici, čímž upraví proporci požadované teplé a studené vody, respektive jejich směsi.Spotřeba na volnoběh – udává se v litrech za hodinu a jedná se o palivo spotřebované u stojícího vozidla při chodu na volnoběh, např. při stání na červenou nebo v koloně vozidel. U studeného motoru ihned po nastartování je až několik litrů za hod., u zahřátého motoru přibližně 0,6-0,8 l/hod.

Jak dlouho by se mělo chladit turbo : Pro ochlazení, resp. dochlazení turbodmychadla po rychlé jízdě, je třeba nechat motor běžet na volnoběh, a to minimálně 30 s až 1 minutu.