Kdy začaly deváté třídy?
V roce 1960 byla základní školní docházka postupně opět prodloužena na 9 let. Základní škola se tehdy na rozdíl od osmiletých škol nazývala základní devítiletá škola – ZDŠ. Devátá třída však byla postupně zrušena mezi léty 1976 – 1984, čímž došlo ke zkrácení základní školy na 8 ročníků.V roce 1990 byla povinná desetiletá docházka zkrácena na devět let a postupně byla na základních školách zavedena zpět devátá třída. Na naší škole to bylo od školního roku 1996/1997 a toto uspořádání je dosud. Od školního roku 1980/1981 se pátý ročník stává součástí druhého stupně.Povinná školní docházka po dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Více informací organizaci zápisů k povinné školní docházce lze najít ZDE.

Kdy byla 8 léta skolni dochazka : let, kdy se zákonem z roku 1978 povinná školní docházka prodloužila na 10 let. Základní škola byla v letech 1979 až 1989 zkrácena na osm let (poprvé se nekryla s délkou povinné docházky), a další nejméně dva roky museli žáci absolvovat na některé střední škole, čímž vlastně získali střední vzdělání.

Kdy vznikla školní docházka

Všeobecnou povinnou školní docházku zavedla Marie Terezie 6. prosince 1774. Docházka umožnila rodičům s odpovídajícími finančními možnostmi, aby si vydržovali vlastního domácího učitele, všechny ostatní děti musely od šestého roku svého věku plnit nejméně šestiletou školní docházku.

Kdy byla povinná školní docházka : Na českém území, tehdy souč. habsburské monarchie, byly základy školní docházky položeny za vlády Marie Terezie roku 1774. Povinnou školní docházku pak uvedl do praxe říšský školský zákon z roku 1869.

Základní vzdělávání má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem základní školy (příp. odpovídajícími ročníky víceletých gymnázií či osmiletých konzervatoří).

Doba, kdy nás byly tři miliony a první sčítání lidu

Tuto soustavu upravil zákon z roku 1960, který opět zavedl devítiletou školní docházku, která byla realizována na základní devítileté škole (ZDŠ). Od roku 1984 fungovala pouze osmiletá základní škola, avšak povinná školní docházka byla desetiletá.

Co musí umět dítě do první třídy

Co by mělo umět dítě do první třídy

  • Jemná motorika a grafomotorika – správné držení tužky, dítě by mělo umět nakreslit základní tvary jako kruh, trojúhelník a čtverec, rovnou čáru, šneka, vlnovku.
  • Hrubá motorika – dítě by mělo umět skákat po jedné noze, přes švihadlo, házet a chytat míč, udržet rovnováhu.

K zápisu do první třídy by mělo dítě umět:

  • Představit se, říci své jméno, věk a bydliště.
  • Poznat základní barvy a geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh).
  • Vyjmenovat číselnou řadu do deseti a spočítat předměty do pěti – porovnat počet prvků ve skupině (více x méně x stejně).

Kritéria pro přijetí žáka do školního klubu:

Věk žáka Ročník, který žák navštěvuje
11 let 5 6. třída
12 let 4 7. třída
13 let 3 8. třída
14 let 2 9. třída


Všeobecnou povinnou školní docházku zavedla Marie Terezie 6. prosince 1774. Docházka umožnila rodičům s odpovídajícími finančními možnostmi, aby si vydržovali vlastního domácího učitele, všechny ostatní děti musely od šestého roku svého věku plnit nejméně šestiletou školní docházku.

Kdo vymyslel školní řád : Kromě reformy státní správy se Marie Terezie zasloužila také o reformu školství. Vydala všeobecný školní řád a ustanovila povinnou školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let.

Kdy se zalozila prvni škola : Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku roku 1592 protestantské vévodství Pfalz-Zweibrücken (na území dnešního Německa). Na českém území, tehdy souč. habsburské monarchie, byly základy školní docházky položeny za vlády Marie Terezie roku 1774.

Kolik je detem ve druhé třídě

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny:

Věk žáka Ročník, který žák navštěvuje
7 let 4 2. třída
8 let 3 3. třída
9 let 2 4. třída
10 let 1 5. třída


Jednu třídu základní školy navštěvuje průměrně 20 žáků (maximální počet je 30 žáků ve třídě, na výjimku až 34). Na prvním stupni ZŠ jde o 19 žáků, na druhém stupni ZŠ je to 21 žáků. V mateřských školách připadá na jednu třídu 22 dětí (maximální počet činí 24 dětí ve třídě, na výjimku až 28).století měli rodiče vysokou autoritu. V ČR byly tělesné tresty jako bití rákoskou zrušeny v roce 1867, ale tresty lehčího typu byly stále akceptovány.

Kdy má dítě umět počítat : Ve věku 3 let některé děti dovedou počítat zpaměti do pěti. Víc než tři předměty však nespočítají. Ve věku 4 až 5 let si své logické dovednosti prohlubují a zapamatovávají si další čísla, která umí s postupem času používat téměř bezmyšlenkovitě.