Kolik je v Česku gymnázií?
Vysokoškoláků za dekádu přibylo osm procent. Podíl lidí v Česku s vysokoškolským vzděláním za posledních deset let výrazně vzrostl. Loni byla absolventů vysoké školy mezi lidmi od 15 do 74 let pětina, o deset let dřív to bylo zhruba 12 procent.Na českých základních školách působilo podle statistické ročenky školství za rok 2016/2017 celkem 61,5 tisíce učitelek (84 %), průměrný věk učitelů prvního stupně základních škol byl 47,5 roku.Celkový počet středoškoláků dosáhl v předchozím školním roce 432 906 žáků. Odborné vzdělávání s maturitní zkouškou navštěvovalo 45 % žáků, 30 % tvořili žáci gymnázií a 21 % připadlo na žáky středních odborných učilišť.

Kolik je v ČR žáků : „V uplynulém školním roce navštěvoval základní školy v Česku nejvyšší počet žáků za posledních 17 let. V září 2021 jich bylo v základních školách zapsaných téměř 965 tisíc, což je o 21,4 % více než před deseti lety,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Kolik lidí má v ČR maturitu

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání

Území Obyvatelstvo ve věku 15 a více let v tom nejvyšší dosažené vzdělání
úplné střední (s maturitou), vč. nástavbového a pomaturitního
Česká republika 8 832 407 2 729 091
Hlavní město Praha 1 102 063 361 420
Středočeský kraj 1 162 092 378 109

Kolik procent lidí v ČR má pouze základní vzdělání : Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a pohlaví k 26. 3. 2011

Nejvyšší ukončené vzdělání abs. v %
neukončené základní 29 488 0,3
základní 1 542 114 17,2
střední vč. vyučení (bez maturity) 2 952 112 33,0
úplné střední (s maturitou) 2 425 064 27,1

Průměrná učitel mzda v zemi Česká republika je 312,500 Kč za rok nebo 160 Kč za hodinu. Juniorské pozice začínají na 250,000 Kč za rok zatímco nejzkušenější pracovníci se dostávají na 1,512,500 Kč za rok.

Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů napříč celým školstvím (a včetně příplatků) byl v roce 2021 podle Českého statistického úřadu 46 843 Kč (115 % průměrné celorepublikové mzdy), podle novely školského zákona podpořené sněmovnou má od roku 2024 být plat učitele nejméně 1,4 násobkem průměru, tomu v roce 2024 má …

Jaká je největší škola v ČR

Největší tuzemská ZŠ je v Boskovicích. Má téměř 1400 žáků a 150 pedagogů – Novinky.Počet žáků 9. tříd základních škol byl letos 103 tisíc. V loňském roce vycházelo z 9. tříd přes 94 tisíc žáků, celkově tedy narostl počet deváťáků o 9,1 %.Zatímco studentů mírně přibývá, počet absolventů se v Česku i nadále snižuje. Na konci roku 2021 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 304,1 tis. studentů. Více než devět z deseti z nich se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28 tisíc na jedné z 32 soukromých škol.

Letos u testu propadlo 17,5 procenta. Loni ho nezvládlo 15,5 procenta maturantů, což byl ale o 6,3 procentního bodu lepší výsledek než o rok dříve. Předtím se neúspěšnost šest let držela mezi zhruba 20 a 23,5 procenta. K testu z matematiky se nedostavilo 1,5 procenta ze zhruba 13 500 poprvé přihlášených.

Kolik lidí v ČR nemá maturitu : Téměř dvě pětiny nezaměstnaných měly střední vzdělání bez maturity, více než čtvrtina byla s maturitou. Skoro 22 procent z lidí bez práce mělo základní a 12,5 procenta vysokou školu. Mezi všemi lidmi nad 15 let má v Česku největší část středoškolské vzdělání, zhruba třetina s maturitou a další třetina bez maturity.

Kolik procent lidí v ČR má maturitu : Při Sčítání 2021 mělo z obyvatel 15letých a starších, u nichž bylo dosažené vzdělání zjištěno, alespoň střední vzdělání s maturitou nebo vyšší již 53,1 %. Lidé se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity tvořili asi třetinu populace, stejně jako ti se středním vzděláním s maturitou.

Jaký plat má Popelář

Popelář je 35 279 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 198 Kč . Průměrná čistá mzda popeláře vychází na 28 458 Kč.

Kolik vydělává Uklízečka v České republice Pokud se podíváme na Uklízečka platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 227 352 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 18 946 Kč za měsíc, 4 736 Kč za týden nebo 118,41 Kč za hodinu.Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

  • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
  • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
  • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
  • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,

Jaká je nejdražší škola na světě : Škola, která se nachází v ospalém staroanglickém městečku v blízkosti majestátního královského hradu Windsor a kde plné školné stojí v přepočtu přes milion korun českých. Ano, řeč je o světoznámé chlapecké škole Eton.