Kolik má policie plat?
Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové , má v roce 2024 plat 22 899 Kč až 37 579 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové na nejnižší úrovni, je od 22 899 Kč do 33 735 Kč.Průměrná výše výsluhového příspěvku se v roce 2023 pohybovala od 14,5 tisíce u bývalých celníků až po 31 tisíc u bývalých příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů. Největší nárůst od roku 2019 do roku 2023 zaznamenali bývalí dozorci. Těm se měsíční renta zvedla z průměrných 9,4 tisíce na 16,1 tisíce korun.Kolik platí BIS Czech s.r.o. v lokalitě Česká republika Přibližný hodinový plat ve společnosti BIS Czech s.r.o. je v rozmezí od 147Kč na hodinu pro pozici Svářeči až po 217Kč na hodinu pro pozici Zástupce Mistra.

Kolik dovolené má policie : Policista má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. Dále je možné policistům, kteří studují nebo se účastní výběrového řízení, poskytovat studijní volno s nárokem na služební příjem.

Kolik si vydělá policista za měsíc

Průměrný plat příslušníků Policie České republiky po třech letech služby v roce 2022 byl 40 130 Kč, přičemž průměrný plat v roce 2022 byl 51 969 Kč.

Kolik bere rotný : Platová tabulka pro vojáky – od 1.1.2024

Hodnost Základní plat od 1.1.2024
Četař 33 630
Rotný 38 810
Rotmistr 41 410
Nadrotmistr 44 030

nárok vzniká po 15 letech služby. základní výše je 5% průměrného měsíčního hrubého platu (PMHP), zvyšování podle § 132. maximální výše je 55 %, resp. 60 % PMHP (piloti a zvl.

Příslušníci sborů, kteří vykonávali službu alespoň 15 let, po odchodu do civilu mají nárok na výsluhový příspěvek, který činí 20 procent měsíčního příjmu.

Kolik si vydělá celník

Většina pracovníků, kteří pracují jako Pracovníci celní a hraniční kontroly , má v roce 2024 plat 23 138 Kč až 41 632 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Pracovníci celní a hraniční kontroly na nejnižší úrovni, je od 23 138 Kč do 36 075 Kč.Odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru. Je poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu jeho třetinu za každý další ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu.Služba u nás se řídí zákonem o služebním poměru, takže tvůj fond pracovní doby bude jen 37,5 hodiny týdně. Tyto hodiny si odsloužíš po 12hodinových směnách (většinou den-noc a následné 2 dny volna).

Kolik vydělává Zubař v České republice Pokud se podíváme na Zubař platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 859 656 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 71 638 Kč za měsíc, 17 910 Kč za týden nebo 447,74 Kč za hodinu.

Kolik má vojak peněz : Platová tabulka pro vojáky – čekatele

Hodnost Základní plat od 1.1.2024
Vojín ve výši minimální mzdy -> 18 900 Kč
Svobodník ve výši minimální mzdy zvýšené o 3,7 % -> 19 600 Kč
Desátník ve výši minimální mzdy zvýšené o 7,3 % –> 20 280 Kč
Četař ve výši minimální mzdy zvýšené o 11 % –> 20 980 Kč

V kolika letech jde policie do důchodu : Všichni pracují na plný úvazek. Ve věku nad 65 let nepracuje u Policie České republiky žádný policista, jelikož v souladu § 41 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, služební poměr příslušníka skončí dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž příslušník dovršil věku 65 let.

Kolik je Vysluha u armady

Na výsluhový příspěvek vzniká nárok po 15 letech služby vojáka z povolání v základní výši 5 % průměrného měsíčního hrubého platu (PMHP). S dalšími odslouženými léty se výše příspěvku zvyšuje, až za 20 let služby vojáka z povolání dosáhne 36 % PMHP.

Kolik vydělává Uklízečka v České republice Pokud se podíváme na Uklízečka platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 227 352 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 18 946 Kč za měsíc, 4 736 Kč za týden nebo 118,41 Kč za hodinu.Délka stanovené týdenní služební doby činí 40 hodin týdně a v odůvodněných případech může být na základě žádosti státního zaměstnance zkrácena. Informaci o stanovené týdenní služební době je uvedena v konkrétním rozhodnutí, zpravidla v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.

Kdy chodí výplata u policie : „U ostatních – řádově desítek policistů – dojde k minimálnímu zpoždění, výplaty budou mít na účtu nejpozději v úterý. Tímto se všem dotčeným policistům omlouváme za případné komplikace,“ uvedla Pěknicová. „Výplatní den u Policie České republiky je vždy k 15. dni v měsíci.