Co dělá Asistent prevence kriminality?
Asistent prevence kriminality pod vedením pracovníků obecní policie zajišťuje veřejný pořádek, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a aktivně se podílí na prevenci kriminality v obci.Zvýšení příspěvku pro asistenty prevence kriminality: MV doporučuje superhrubou mzdu 25 000 Kč Podle nového doporučení, které vydalo Ministerstvo vnitra (MV), by se příspěvek na superhrubou mzdu asistentů prevence kriminality působících v sociálně vyloučených lokalitách měl zvýšit na 25 000 Kč.Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní.

Jak předcházet kriminalitě mládeže : Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití).

Co je potřeba k městské policii

Co mám udělat, abych se stal strážníkem

 • občan České republiky.
 • starší 18 let.
 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • zdravotní způsobilost.
 • bezúhonnost bude ověřeno vyžádáním opisu z evidence Rejstříku trestů

Co je to obecni policie : se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení se podílí na prevenci kriminality v obci. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.

Průměrný plat na pozici. Asistentka je 32 360 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 181 Kč .

Do doby získání osvědčení hrubý plat čekatele činí 23.510,- Kč. Po zařazení do přímého výkonu služby je hrubý plat strážníka od 30.130,- Kč. Plat po zapracování činí až 48.000,- Kč.

Čím se zabývá kriminologie

Kriminologie zkoumá trestný čin a kriminalitu jako reálně existující fenomén, aplikuje při svém zkoumání metody empirických věd a je vedena úsilím o poznání pravdy. Jejich vzájemný vztah lze vyjádřit tak, že „trestní právo bez kriminologie je slepé, kriminologie bez trestního práva je bezbřehá“.Prevence je soubor opatření, jejichž cílem je zabránit vzniku nějakého jevu, situace, například určité nemoci. Například očkování je prevencí proti vniku příslušného onemocnění.Sekundární prevence znamená včasný záchyt a ovlivňování již vzniklého onemocnění. Včasný záchyt např. nádorových onemocnění ovlivňuje perspektivu nemocných jak z hlediska dožití, tak kvality života. Příkladem jsou screeningové programy: rakoviny prsu, děložního čípku nebo rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Obecně vzato je pro práci policisty asi nejlepší VŠ s právnickým zaměřením – Policejní akademie nebo některá klasická právnická VŠ. Ke kriminální policii se dostaneš pokud budeš úspěšný v přijímacím řízení k PČR. Nástup ke kriminální policii ihned po absolvování Základní odborné přípravy je spíše výjimečným jevem.

Kolik si vydělá kriminalista : Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové , má v roce 2024 plat 22 899 Kč až 37 579 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové na nejnižší úrovni, je od 22 899 Kč do 33 735 Kč.

Čím se zabývá kriminální policie : Jejich příslušníci se podílejí i na pátrání po osobách a věcech, činnosti směřující proti drogám a organizovanému zločinu, boji s trestnou činností využívající IT, poskytování právní pomoci v trestních věcech a dalších kriminalistických činnostech.

Co nesmí policista

Omezení vyplývající ze vzniku služebního poměru:

Nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů subjektů, které provozují podnikatelskou činnost, ani vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle zákona o služebním poměru s výjimkou činností uvedených v interním předpisu.

Práce asistentky: Jaká je její náplň práce

 • vyřizování e-mailové korespondence a telefonátů,
 • organizace schůzek vašeho nadřízeného,
 • administrativa a úschova důležitých dokumentů,
 • prezentace na poradách a jejich tvorba,
 • asistence u pracovních pohovorů a schůzek,
 • správa sociálních sítí,
 • vedení systémů ve firmě a podobně.

Popelář je 35 279 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 198 Kč . Průměrná čistá mzda popeláře vychází na 28 458 Kč.

Kolik si vydělá kriminální policie : Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové , má v roce 2024 plat 22 899 Kč až 37 579 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové na nejnižší úrovni, je od 22 899 Kč do 33 735 Kč.