Co dělat s prošlými léky?
V případě, že takové léčivé přípravky doma objevíte, odneste je do lékárny. Lékárníci jsou od vás povinni je převzít (dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech). V některých lékárnách se také nachází uzavřený a označený kontejner, do kterého můžete nepoužitá léčiva sami odevzdat.Prošlé léky jsou odváženy do spalovny, kde se likvidují i s kontejnery za vysokých teplot a s kontrolou emisí. Léky přineste ideálně v původním balení. Prázdné lahvičky, krabičky ani blistry nosit nemusíte, můžete je vyhodit běžným způsobem. Prošlé léky nepatří do koše.Jeden z nejjednodušších postupů je nepotřebné léky odnést do jakékoliv lékárny po celé České republice, kde léky bezpečně zlikvidují za vás.

Co vrátit do lékárny : Pokud si nevíte rady, přineste prošlé léky přímo do lékárny. Je užitečné, pokud můžete přinést prošlé léky v původním primárním obalu. Tablety a tobolky uchovávejte v blistrech nebo lahvičkách; sirupy, roztoky, suspenze a tinktury v lahvičkách; masti a krémy v tubách nebo kelímcích.

Jak vrátit léky

Jak se vrací léky do lékárny Je to jednoduché. Léky odevzdejte přímo lékárníkovi nebo farmaceutickému asistentovi pracujícímu v lékárně. V některých lékárnách jsou kontejnery na vracení léků umístěné i přímo v prostorách výdejny léčiv a můžete zde léky sami vyhodit.

Co s Nevyuzitymi léky : Léky vždy odevzdejte do lékárny.

Některé lékárny mají speciální kontejnery na nepoužité léčivo, jinde si je od vás převezme lékárník. Samotná lékárna léky nelikviduje, ale předává je specializované firmě, která zajistí jejich následné spálení a je schopna látky odpovídajícím způsobem zlikvidovat.

Lékárny mají povinnost od vás nepoužité léky převzít. Některé z nich dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a označený kontejner, do kterého je možné nepoužitá léčiva odevzdat. Popřípadě je možné je odevzdat ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.

"Nedá se na vzhledu poznat, jestli tableta je ještě v pořádku," řekl mluvčí. Prošlý lék buď nezabere, nebo dokonce může uškodit zdraví. Datum použitelnosti na obalu pilulek, mastí či kapek platí pro situaci, kdy jsou řádně skladovány. Neprodlouží se tím, že byly skladovány v lednici.

Jak dlouho vydrží léky

Datum spotřeby bývá vyraženo i na platech. Obecně to bývá tři až pět let, ale lék už mohl předtím někde nějakou dobu ležet. Pokud tedy není možno zjistit exspiraci, je nejlepší radou lék neužívat a nechat ho odborně zlikvidovat.Nevhodné jsou zejména kombinace léčiv, které mají řešit stejný problém (např. pokud berete léky na úzkost, není vhodné brát léky na spaní). Nikdy proto nezapomeňte vašemu lékaři nebo lékárníkovi či lékárnici sdělit, jaké léky užíváte. Ať už pravidelně nebo zrovna jen v tuto chvíli.Celkem 47 % pak nakládá s prošlými či jinak nepotřebnými léky správně – většina je odevzdá v lékárně, zbytek pak předá do sběrného dvora, který odebírá i nebezpečný odpad.

Dobrý den, biologický poločas paracetamolu (Paralen) se pohybuje mezi 1–3 hodinami, u závažné jaterní insuficience dochází k jeho prodloužení až na 5 hodin. Za 5 poločasů by měl být paracetamol zcela eliminován z organismu (tudíž zhruba za cca 15 hodin u zdravého jedince).

Co znamená expirace léků : U léků je používán pojem expirace (zkraceně „EXP“). Překročené datum použitelnosti však často nemusí znamenat konec účinnosti léčiva, ale u některých je zásadní pro zdraví. Po uplynutí data použitelnosti se výrobky nesmí nadále prodávat ani bezplatně nabízet (na rozdíl od potravin, s datem minimální trvanlivosti).

Proč nejíst prošlé léky : léky po uplynutí doby expirace není možno bez rizika užívat. Po uplynutí doby expirace může dojít k degradaci účinné látky, či látek pomocných.

Co se nesmí kombinovat s Modafenem

Při léčbě Modafenem je třeba se vyhnout současnému podávání jiných sympatomimetik, tricyklických antidepresiv a inhibitorů MAO (včetně prvních 14 dnů po ukončení jejich podávání). Modafen nesmí být podáván v těhotenství a při kojení.

“ Lenka Petrášková: „Přesně tak – paralen patří mezi stabilní molekuly a tak rychle se nerozkládá, takže lékárníci tiše tvrdí, že při dobrém skladování Paralen vydrží i dva roky.Udává se, že smrtelné mohou být již dávky 3 g paracetamolu u dětí, 7 g (= 14 tablet léku Paralen®) u dospělých a 4 až 6 g u alkoholiků (chronický alkoholismus zvyšuje toxicitu paracetamolu až o 50-70 %).

Jak dlouho vydrží léky po expiraci : Obecně to bývá tři až pět let, ale lék už mohl předtím někde nějakou dobu ležet. Pokud tedy není možno zjistit exspiraci, je nejlepší radou lék neužívat a nechat ho odborně zlikvidovat.