Co je to kupónová privatizace?
Záměrem bylo pomocí kupónů nahradit nedostatečnou nabídku kapitálu. Jako zvláštní typ investiční měny by kupóny byly rozděleny mezi obyvatelstvo a obchodovány za akcie privatizovaných společností.Každý dospělý občan si tak mohl za 35 Kč zakoupit kuponovou knížku, a následovně za každých 1000 Kč známku. Kuponová knížka obsahovala 10 kuponů, kde každý kupon tvořil hodnotu 100 bodů. Tyto body a kupony mohl občan následně uplatňovat v jednotlivých kolech vln kuponové privatizace.Kuponové privatizace se mohli účastnit lidé narození do roku 1975. Akcie z kuponovky ale mohly přejít do vlastnictví i mladších lidí, a to dědictvím. V takovém případě budete k vyřízení převodu akcií na majetkový účet potřebovat usnesení o dědictví.

Co je to privatizace : Privatizace označuje změnu veřejného (státního) na soukromé; zpravidla se tohoto pojmu používá pro převod veřejného majetku do soukromého vlastnictví. Opačným procesem je výkup soukromého majetku státem nebo jeho znárodnění.

Jak zjistit jestli vlastním akcie

Identitu vlastníků takových obchodních společností je proto nutno hledat v dokumentech uložených ve sbírce listin obchodního rejstříku. Z přílohy k účetní závěrce, která je součástí účetní závěrky, lze zjistit vlastníky (akcionáře), kteří vlastní alespoň 20 % podíl v dané obchodní společnosti.

Co je to kuponová knížka : Blok s kupony, podobný šekové knížce, jejíž prostřednictvím uplatňovali účastníci kuponové privatizace své body za nákup akcií v kupnové privatizaci. Kuponová knížka byla použita v první i druhé vlně privatizace. Dnes má již jen sběratelskou hodnotu.

Privatizace se uskutečnila ve dvou vlnách v letech 1992 a 1994. Během dvou let bylo nakonec zprivatizováno necelých 1200 podniků za 368 miliard korun a Československo se tak stalo první zemí na světě, kde se kuponová privatizace realizovala v takové míře.

Lidé mohou přes Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) od středy získat výpis z nezařazeného účtu nově i on-line cestou a zjistit tak, zda nevlastní zapomenuté akcie z kuponové privatizace. Žadatele ověří prostřednictvím bankovní identity, výpis stojí 90 korun.

Kdy byla privatizace ČEZ

A dále u komise pro vyhodnocení předložených privatizačních nabídek, tam je termín do 31. března 2001. Čili to je k bodu privatizace ČEZ.Akcie je možné nakoupit/prodat na Burze cenných papírů Praha (www.pse.cz) uzavřením smlouvy s některým z obchodníků s cennými papíry, který má na burzu přístup a přes kterého je pak možné prodej (příp. nákup) uskutečnit. Další možností je nákup na Burze RM-SYSTÉM.Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má vůči majetku akciové společnosti různá práva, podle typu akcie, kterou drží.

Informaci o kurzu akcie získáte také bezplatně na pobočkách RMS a u obchodníků s cennými papíry. Jak postupovat při prodeji akcií Máte-li v ruce výpis z SCP, můžete se obrátit na některého z obchodníků s cennými papíry s žádostí o prodej.

Jak fungovala kuponová knížka : “ Nezbytnou pomůckou kuponové privatizace byla kuponová knížka. Tu si mohl každý občan Československa starší 18 let pořídit za 1 035 korun. Knížka obsahovala deset kuponů po 100 bodech, pomocí kterých mohl jejich držitel uplatnit poptávku po vybraných akciích v kurzu stanoveném pro příslušné kolo.

Jak zjistím zda mám akcie : Kdo neví, zda a jaké akcie ještě vlastní, měl by si proto na webu depozitáře cdcp.cz podle rodného čísla zjistit, zda mu eviduje účet majitele cenných papírů. Co je na tomto – nezařazeném – účtu, pozná z výpisu depozitáře.

Kdo utekl na Bahamy

Viktor Kožený (* 28. června 1963 Praha) je irský občan českého původu žijící v současné době na Bahamách. Spojené státy americké a Česká republika se jej snaží přivést před soud. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Osvobozeny jsou příjmy z prodeje cenných papírů, jejichž úhrn u vás nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč, nebo pokud je doba mezi nabytím (nákupem) a prodejem cenného papíru delší než 3 roky.Zaknihované akcie jsou ty, které nejsou materializované a existují pouze ve formě zápisu v databázi na majetkovém účtu. Dříve tyto majetkové účty vedlo Středisko cenných papírů, které nahradil v roce 2010 Centrální depozitář cenných papírů.

Kdo je vlastníkem ČEZ : Struktura akcionářů

stav k 31. 12. 2021 stav k 31. 12. 2022
Česká republika 69,78 % 69,78 %
ČEZ, a. s. 0,23 % 0,22 %
Ostatní právnické osoby 16,33 % 16,40 %
Fyzické osoby celkem 13,66 % 13,60 %