Co jsou obsedantní myšlenky?
Obsedantně kompulzivní poruchy (obsessive-compulsive disorders, OCD) jsou velmi časté úzkostné poruchy, pro které jsou charakteristické tzv. vtíravé myšlenky (vlastní, nechtěné, opakující se myšlenky, obsese) a/nebo nutkavá opakující se jednání (kompulze).Jejich charakteristickým znakem jsou neustále se vtírající a neodbytné myšlenky (obsese) a nutkavé chování (kompulze). Obojí se doslova vnucuje a pacient není schopen své myšlenky ani chování kontrolovat. Myšlenky pocházejí od samotného pacienta a ten si je toho vědom.Obsesí rozumíme nechtěné, vtíravé, opakující se myšlenky, které se znovu a znovu vnucují do mysli člověka. Přesto, že se nejčastěji skloňuje slovní spojení obsedantní myšlenky, mohou to být také různé představy, obrazy nebo přesvědčení. Objevují se proti vlastní vůli.

Jak poznam že mám OCD : Pacient je shledává jako zneklidňující a nechtěné, může také sám cítit, že nějak nedávají smysl. Tyto jevy přichází s nepříjemnými pocity jako je strach, odpor, ošklivost, nejistota, pochyby, nedůvěra nebo pocity, že např. každodenní běžné aktivity musí být udělány způsobem, který je „správný“.

Co je obsesivní chování

Obsese je chorobně utkvělá představa, myšlenka. Z medicínského hlediska jsou to nutkavé jevy, nejčastěji myšlenky, popudy k jednání apod., které bezdůvodně ovládají mysl pacienta, i když se je snaží potlačit. Jsou automatické, časté, úzkostné, těžko kontrolovatelné; tyto myšlenky mohou být i absurdní.

Jak vzniká obsedantně kompulzivní porucha : Obsedantně kompulzivní porucha patří mezi úzkostné poruchy, tj. poruchy, jejichž základem je chronický stres. V případě obsedantně-kompulzivních poruch je přímým zdrojem problému iracionální úzkost, jejíž primární příčiny mohou být genetické, biologické nebo psychosociální.

Základními dvěma postupy v léčbě OCD je kognitivně behaviorální terapie (KBT) a léčba inhibitory vychytávání serotoninu (SRI). U vět- šiny pacientů dojde při použití jedné z těchto intervencí nebo na jejich kombinaci ke zmírnění potíží, ale u 40–60 % pacientů přetrvávají rezi- duální, zneschopňující příznaky (1).

Obsese (z lat. ob-sessio, posedlost) je v psychologii označení pro vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Může se objevit po celé řadě „spouštěcích podnětů“, např.: při podání ruky s cizí osobou, po zamčení bytu apod.

Jak odstranit negativní myšlenky

Pět způsobů, jak zastavit černé myšlenky a dostat je z hlavy

 1. Mluvte o svých problémech. Většina lidí se negativním myšlenkám brání tak, že se snaží na ně nemyslet, nemluvit o nich, nerozebírat je.
 2. Sepište své negativní myšlenky.
 3. Soustřeďte se na to dobré
 4. Rozptylte se něčím.
 5. Praktikujte „mindfulness“

Nejúčinnější jsou dva základní přístupy – farmakoterapie a tzv. kognitivně-behaviorální léčba. Jisté puntíčkářství člověka trpícího nutkavými myšlenkami, opakované kontrolování vlastní činnosti a perfekcionalismus do určitého okamžiku vedou k pozitivnímu ocenění ze strany bezprostředního okolí.V rámci obsedantně kompulzivní poruchy se může vyskytnout i jev označovaný jako depersonalizace. Člověk má pocit, že je sám sobě cizí. Své vlastní pohyby nevnímá, jako by je vykonával sám, má pocit myšlenkové prázdnoty. Postižený se ve srovnání s minulostí cítí silně změněn a má z toho tísnivý pocit.

Lidé s OCD obvykle nejprve vykazují mírné příznaky obsese a kompulze, které se mohou časem zhoršovat. K časným příznakům může patřit opakující se chování a nastavování způsobů, jak věci dělat, problémy se vztahy a shromažďování. Často si rodiče nebo učitelé nejprve všimnou prvních příznaků u dětí.

Jak bojovat s obsesí : Z obsese, ať už je jakákoli, si samozřejmě kamarádku udělat nemůžeme. Naopak, důrazně doporučujeme navštívit psychologa nebo psychiatra. O trochu přátelštěji můžeme vycházet s těmi vtíravými myšlenkami, které nás trápí jen občas. Uchváceni v jejich tenatech vykonáváme věci iracionální, zbytečné nebo přímo směšné.

Co zhorsuje OCD : Přesné příčiny rozvoje obsedantně kompulzivní poruchy nejsou známy, ale podílí se na něm genetické faktory, vliv prostředí, výchova a stres. Stres zhoršuje OCD symptomy a může přispět k rozvoji OCD. Až 90% pacientů s OCD má aspoň jedno další duševní onemocnění.

Jak se zbavit obsedantně kompulzivní poruchy

Základními dvěma postupy v léčbě OCD je kognitivně behaviorální terapie (KBT) a léčba inhibitory vychytávání serotoninu (SRI). U vět- šiny pacientů dojde při použití jedné z těchto intervencí nebo na jejich kombinaci ke zmírnění potíží, ale u 40–60 % pacientů přetrvávají rezi- duální, zneschopňující příznaky (1).

Úzkosti nepřijdou ze dne na den. Vždy tomu něco předchází. Většinou je to kombinace dlouhodobého stresu, nedostatečného odpočinku a obavy nejrůznějšího typu. Kromě chronického stresu mohou být úzkosti vyvolány dlouhodobým reálným strachem, který doprovází špatný spánek nebo nervozita.10 konkrétních tipů jak zvládat úzkost

 1. Dělejte opak toho, co vám radí vaše mysl.
 2. Nesnažte se to rychle rozdýchat.
 3. Zapojte na pomoc sílu přírody.
 4. Myslete na fyzickou aktivitu.
 5. Zařaďte do svého života vitamíny.
 6. Omezte sociální sítě
 7. Tvořte.
 8. Naučte se uvolňovat své tělo svalovou relaxací

Jak se chovat k člověku s obsesí : Člověk trpící OCD si je vědom nesmyslnosti a přehnanosti svého chování. Někdy nedovede vysvětlit, proč je třeba určité chování dělat a proč zrovna daným způsobem. Nedovede si však pomoci a je nucen toto chování opakovat, neboť mu přináší úlevu. Zabránit nutkavému chování je příliš obtížné.