Jak dlouho jede metro z Chodova na Florenc?
Jízdní doba celé trasy: 41 min.Na mapách je označována červenou barvou. Má 20 stanic a délku 22,41 km, jízdní doba činí 38 minut. Je to nejstarší a nejvytíženější linka z celé sítě; přepravní kapacita činí ve špičce cca 26 900 osob za hodinu a v sedle cca 12 600 osob.Všechny linky metra jsou v provozu cca od 5:00 do 24:00. V ostatních obdobích je možné využít rozsáhlé sítě nočních tramvajových a autobusových linek. Metro je vedeno převážně v tunelech, čímž je zcela odděleno od okolního provozu a není ovlivňováno případnými mimořádnostmi na povrchu.

Jak dlouho trva jizda metrem B : Stanice. Linka B pražského metra vede centrem ve směru jihozápad-severovýchod, na obou koncích (jihozápadním i severovýchodním) se stáčí do východo-západního směru. Je označována žlutou barvou. Má 24 stanic a délku 25 704 m; jízdní doba činí 42 minut.

Jak dlouho jede metro z Chodova na muzeum

Jízdní doba celé trasy: 36 min. int.

Jaké metro jede na Chodov : Nachází se v pražské čtvrti Chodov při stanici metra Chod.

Metro má v roce 2018 celkem 61 stanic, 3 depa a celkovou délku 65,2 km. Maximální rychlost je 80 km/h, průměrná cestovní rychlost je 36 km/h. Ve špičce přepraví trasa C 27 000 osob. Metro zajišťuje téměř polovinu veškeré pražské osobní dopravy a sveze ročně více než půl miliardy cestujících.

Jízdní doba celé trasy: 36 min. int.

Jak dlouho jede metro z Černého Mostu na Florenc

V informačním systému je značena žlutou barvou a jejími přestupními stanicemi jsou Můstek (přestup na linku A) a Florenc (přestup na linku C). Provoz na lince byl zahájen v roce 1985 a v současné době má délku 25,6 km – vozy metra tuto vzdálenost překonávají za 41 minut.Metro má v roce 2018 celkem 61 stanic, 3 depa a celkovou délku 65,2 km. Maximální rychlost je 80 km/h, průměrná cestovní rychlost je 36 km/h. Ve špičce přepraví trasa C 27 000 osob. Metro zajišťuje téměř polovinu veškeré pražské osobní dopravy a sveze ročně více než půl miliardy cestujících.V informačním systému je značena žlutou barvou a jejími přestupními stanicemi jsou Můstek (přestup na linku A) a Florenc (přestup na linku C). Provoz na lince byl zahájen v roce 1985 a v současné době má délku 25,6 km – vozy metra tuto vzdálenost překonávají za 41 minut.

Metro má v roce 2018 celkem 61 stanic, 3 depa a celkovou délku 65,2 km. Maximální rychlost je 80 km/h, průměrná cestovní rychlost je 36 km/h. Ve špičce přepraví trasa C 27 000 osob. Metro zajišťuje téměř polovinu veškeré pražské osobní dopravy a sveze ročně více než půl miliardy cestujících.

Jak dlouho se jede km : Kilometr za hodinu se rovná takové rychlosti, kterou těleso urazí vzdálenost jednoho kilometru za čas jedné hodiny. Jeden kilometr za hodinu odpovídá 0,277778 metru za sekundu, nebo také 0,621371 mílím za hodinu.

Kolik km za hodinu je metr za sekundu : Metr za sekundu je jednotkou rychlosti a jednotkou soustavy Si. Metr za sekundu odpovídá takové rychlosti, kterou těleso urazí vzdálenost jednoho metru za čas jedné sekundy. Metr za sekundu se rovná 3,6 kilometru za hodinu, nebo také 2,236936 mílím za hodinu.

Kolik je 1 km za hodinu

Kilometr za hodinu je jednotkou rychlosti. Kilometr za hodinu se rovná takové rychlosti, kterou těleso urazí vzdálenost jednoho kilometru za čas jedné hodiny. Jeden kilometr za hodinu odpovídá 0,277778 metru za sekundu, nebo také 0,621371 mílím za hodinu.

Rychlost

Rychlost Reakční doba
50 km/h 8,35 m 13,85 m
90 km/h 15,00 m 25,00 m
110 km/h 18,37 m 30,47 m
130 km/h 21,70 m 36,00 m

Metr za sekundu odpovídá takové rychlosti, kterou těleso urazí vzdálenost jednoho metru za čas jedné sekundy. Metr za sekundu se rovná 3,6 kilometru za hodinu, nebo také 2,236936 mílím za hodinu.

Kolik je 20 m za sekundu : Jakou rychlostí se pohybuje v m/s To znamená, že auto za 1 s ujede 3 600-krát menší vzdálenost, platí tedy: 72 000 : 3 600 = 20 m Rychlost auta je proto 20 m/s.